improductiviteit

Article

Vermindering OV wegens improductiviteit in 2015

KMO-update

De bezwaartermijn verstrijkt op 31 maart 2016

Wanneer een gebouwd én leegstaand onroerend goed gedurende een deel van het jaar “improductief” geweest is, dan kan de onroerende voorheffing proportioneel - in verhouding tot de duur van deze improductiviteit - worden verminderd.

De improductiviteit moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet ze een onvrijwillig karakter hebben, en moet de duur ervan minstens 90 dagen bedragen, evenwel niet noodzakelijk aaneensluitend (Waals Gewest: minstens 180 dagen).

Ook bij gehele of gedeeltelijke improductiviteit gedurende minstens 90 dagen van materieel en outillage kan de onroerende voorheffing proportioneel verminderd worden. Voorwaarde is dat het improductieve gedeelte minstens 25% van het kadastraal inkomen vertegenwoordigt. Voor materieel en outillage geldt het onvrijwillig karakter niet (behoudens in het Waals Gewest).

Voor proportionele vermindering blijft een bezwaarschrift noodzakelijk.

Voor het jaar 2015 kan er voor wat betreft het Vlaams Gewest tot 31 maart 2016 een bezwaarschrift ingediend worden. In het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt de normale bezwaartermijn van 6 maanden of kan eventueel de procedure van ambtshalve ontheffing ingeroepen worden (5 jaar).

Gelieve de klanten die (mogelijks) een vermindering kunnen aanvragen hiervan op de hoogte te brengen, zodat er tijdig actie kan ondernomen worden.

Dick Decrock – Tax Department

Did you find this useful?