Article

KMO-update

De witte kassa - introductie drempel van 25.000 EUR

Tot voor kort was elke horecazaak verplicht een GKS te gebruiken wanneer haar omzet uit restaurant- en cateringdiensten 10% of meer bedroeg van de totale omzet van haar horeca-activiteiten. Deze 10%-regel werd onlangs door de Raad van State naar de prullenbak verwezen. De overheid heeft in het kerstakkoord beslist dat deze regel wordt vervangen door een drempelbedrag van 25.000 EUR. Wanneer de omzet uit restaurant- en cateringdiensten meer dan 25.000 EUR bedraagt wordt het gebruik van een GKS verplicht. Om de drempel van 25.000 EUR te toetsen dient er rekening te worden gehouden met de omzet die opgenomen wordt in rooster 02 van de btw-aangifte.

Horecazaken die reeds een GKS hebben geïnstalleerd maar die dit (op basis van de nieuwe regel) niet moeten doen, zouden naar verluidt kunnen rekenen op een ‘compensatie’.

Meer details rond deze nieuwe regeling worden binnenkort verwacht.

Het btw-team

Did you find this useful?