update-extra-controle-telewerk

News

Extra controle op telewerk

Update 01/04/2021

KMO-updates

Gepubliceerd op 2/04/2021

In vorige briefing verwezen we naar de extra controles die zullen worden uitgeoefend op telewerk. Het principe luidt als volgt: Het telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Een van de nieuwe verplichtingen bestaat erin dat de werkgever via de website van de Rijksdienst Sociale Zekerheid dient te registreren hoeveel werknemers van thuis werken en hoeveel op de werkvloer.

Ondertussen werd de applicatie beschikbaar gemaakt via https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm. De registratie verloopt via het toegangsportaal ‘CSAM’. Als werkgever kunt u inloggen via uw e-ID, via Itsme, of andere toegangsmogelijkheden via CSAM.

De verplichte registratie geldt voor alle werkgevers, met uitzondering van de ondernemingen die verplicht moeten sluiten.

Volgende gegevens moeten worden ingevuld bij de registratie:

  1. Het aantal vestigingen van de onderneming
  2. Het aantal personen werkzaam in de onderneming: hierbij tellen niet enkel het aantal werknemers, maar ook zelfstandigen en uitzendkrachten die op structurele basis werkzaam zijn in de onderneming
  3. Het aantal personen in de onderneming met een niet-telewerkbare functie. De RSZ hanteert een zeer strikte interpretatie van deze categorie, het gaat enkel om functies die omwille van hun aard niet van thuis kunnen worden uitgeoefend (bijvoorbeeld arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg...). Van zodra een functie gedeeltelijk van thuis uit kan worden uitgeoefend, kan met niet spreken over een niet-telewerkbare functie.
  4. De contactgegevens waarop de werkgever te bereiken is
  5. Ontvangstbevestiging

De aangifte dient uiterlijk te gebeuren op de 6de kalenderdag van de betreffende maand. Voorlopig geldt de registratieplicht voor de maanden april, mei en juni.

 

Wij volgen de verdere updates rond deze telewerkaangifte verplichting voor u op en houden u op de hoogte.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen op maat van uw bedrijf? Aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder of uw Trusted Advisor.

Did you find this useful?