Article

6% btw voor renovatiewerken aan privé-woningen - Nieuwe startdatum maatregel!

VAT-update

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken werd verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.  

In het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016 is het KB van 26 januari 2016 tot wijziging van het tarief voor werken in onroerende staat aan privéwoningen (verhoging ouderdomsvereiste van 5 naar 10 jaar) gepubliceerd. Deze wijziging treedt in werking op 12 februari 2016.

Dit heeft als gevolg dat de procedure voor de overgangsmaatregel wordt verlengd tot 11 februari 2016. Werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk 11 februari 2016 (i.p.v. oorspronkelijk 31/12/2015) kunnen nog genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die uiterlijk 11 februari 2016 (i.p.v. oorspronkelijk 31/12/2015) zijn gesloten.

De nieuwe startdatum heeft als gevolg:

1)     Nu nog 5 jaar: Dit betekent dat tot de nieuwe startdatum renovatiewerken aan woningen ouder dan 5 jaar nog kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 %.

2)     Woningen uit 2011 ook in overgangsmaatregel: Door de nieuwe startdatum werd ook de oorspronkelijke overgangsmaatregel aangepast. De overgangsregeling kon al worden toegepast voor de woningen die in de loop van het jaar 2007, 2008, 2009 of 2010 voor het eerst in gebruik zijn genomen. Dit wordt nu ook mogelijk voor woningen die in gebruik werden genomen in de loop van het jaar 2011!

3)     Procedure overgangsmaatregel verlengd: Werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk de dag voor de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel (i.p.v. oorspronkelijk 31/12/2015) kunnen nog genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die uiterlijk de dag voor de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel (i.p.v. oorspronkelijk 31/12/2015) zijn gesloten.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij het btw-team.

David Gonce – VAT Department

version française
Did you find this useful?