renovatiewerken

Article

6% btw voor renovatiewerken aan privé-woningen - Nieuwe startdatum maatregel!

KMO-update

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken werd verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Oorspronkelijk moest deze nieuwe maatregel van start gaan op 1 januari 2016.

De maatregel werd echter niet op tijd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor de nieuwe maatregel pas van start gaat vanaf de 10e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De datum van publicatie is echter nog niet gekend. Volgens een Persbericht van 20/01/2016 zal de FOD Financiën hier verder over communiceren.

De nieuwe startdatum heeft als gevolg:

  1. Nu nog 5 jaar: Dit betekent dat tot de nieuwe startdatum renovatiewerken aan woningen ouder dan 5 jaar nog kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 %.
  2. Woningen uit 2011 ook in overgangsmaatregel: Door de nieuwe startdatum werd ook de oorspronkelijke overgangsmaatregel aangepast. De overgangsregeling kon al worden toegepast voor de woningen die in de loop van het jaar 2007, 2008, 2009 of 2010 voor het eerst in gebruik zijn genomen. Dit wordt nu ook mogelijk voor woningen die in gebruik werden genomen in de loop van het jaar 2011!
  3. Procedure overgangsmaatregel verlengd: Werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk de dag voor de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel (i.p.v. oorspronkelijk 31/12/2015) kunnen nog genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die uiterlijk de dag voor de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel (i.p.v. oorspronkelijk 31/12/2015) zijn gesloten.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij het btw-team.

David Gonce – VAT Department

renovatiewerken
Did you find this useful?