bonusplan

News

Wijzigingen inzake het bonusplan (CAO n° 90)

KMO-update

Het loonbonussysteem (bonusplan - CAO n° 90) dat in ondernemingen opgezet kan worden om de werknemers te motiveren, is onlangs uitgebreid met nog enkele nieuwigheden. Naast de indexatie van het grensbedrag voor 2019, zijn onderstaande elementen ook toegevoegd:

De principes

Het bonusplan is een voordelig bonussysteem, gekoppeld aan één of meerdere collectieve doelstellingen die door de werknemers behaald moeten worden.

De werknemers zullen deze bonus kunnen ontvangen indien zij de vooropgestelde doelstelling(en), zoals bijvoorbeeld een verhoging van de omzet, daling van absenteïsme, etc., behalen.

De sociale en fiscale behandeling

Het systeem is zeer voordelig, zowel voor de werknemers als voor de werkgever.

Onderstaande tabel geeft meer duidelijkheid:

  Gewone loonsverhoging (EUR) Bonusplan (EUR)
Kost voor de werkgever 4.397,90 4.499,39
Sociale bijdragen werkgever (+/- 30%) / Bijzondere bijdrage (33%)
1.014,90 1.116,39
Brutobedrag voor de werknemer 3.383,00 3.383,00
(-) Sociale bijdragen werknemers (13,07%)
442,16 442,16
(-) Personenbelasting (53,5%) 1.573,34 -
Nettobedrag voor de werknemer 1.367,50 2.940,84

In vergelijking met een gewone loonsverhoging zal de werknemer er netto dubbel zo veel aan over houden.

De procedure

Sinds 1 januari 2019 zijn er nieuwe modellen van de toetredingsakte en de CAO in voege, dewelke verplicht zijn te volgen indien men dit systeem wenst te gebruiken. Indien in het verleden al een bonusplan opgesteld werd, mogen bijgevolg de oude modellen niet meer gebruikt worden.

Bovendien zal het binnenkort mogelijk zijn om een bonusplan elektronisch in te dienen via de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Opgelet, een bonusplan dat opgesteld wordt voor een referteperiode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 moet ten laatste neergelegd worden op 30 april 2019.

Gepubliceerd op 04/02/2019


Aarzel niet het social team te contacteren indien u meer informatie wenst omtrent dit onderwerp.

Valerie Devos, vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?