wijzigingen-btw-tarieven

News

Wijziging btw-tarieven vanaf 1 april 2019          

KMO-update

Sinds 1 april 2019 zijn de volgende tariefwijzigingen van kracht:

  • 6% btw op de levering van bloemen, planten, bomen en struiken (ook door tuinaannemers)
  • 6% btw op e-books en periodieke digitale publicaties (die niet voldoen aan de voorwaarden voor het tarief van 0%)
  • 0% btw op digitale kranten en tijdschriften

Tot voor kort werd de levering van bloemen, planten, bomen en struiken door een tuinaannemer in het kader van tuinaanleg, onderworpen aan 21% btw, terwijl de zuivere levering ervan door een sierteler onderworpen is aan een btw-tarief van 6%. Dit onderscheid is vanaf heden verleden tijd. In de toekomst is de tuinaannemer verplicht om zijn factuur op te splitsen in enerzijds tuinaanleg: dit tegen een btw-tarief van 21%, en de levering van bloemen, planten, bomen en struiken tegen 6% btw.

Wat de e-books, digitale kranten en tijdschriften en ander periodieke digitale publicaties betreft gold voorheen het standaard btw-tarief van 21%. Voor de digitale kranten en tijdschriften gelden dezelfde voorwaarden als de voorwaarden zoals van toepassing op de papieren versie. Voor kranten en tijdschriften gelden gelijke voorwaarden als voorheen (bestemd voor het grote publiek, 48 keer per jaar verschijnen, inhoud kan niet louter of uitsluitend bestaan uit reclamemateriaal).

Gepubliceerd op 9/05/2019

Luc Heylens, lheylens@deloitte.com

Did you find this useful?