Article

Jules en Juliette willen de persoon aanwijzen die hun belangen zal behartigen wanneer zij daartoe zelf niet langer in staat zouden zijn

Vermogensplanning aan de hand van een voorbeeld

Jules en Juliette zijn nog steeds fit en heel bekwaam. Ze beginnen te verouderen en zijn bang voor wat er met hun vermogen kan gebeuren wanneer ze wilsonbekwaam zouden worden. Ze willen een tussenkomst van een rechter vermijden en willen graag rechtstreeks een volmacht geven aan iemand die ze goed kennen om hun belangen te behartigen.

De buitengerechtelijke volmacht

Een buitengerechtelijke volmacht is een volmacht die in principe pas van kracht gaat op de dag dat de persoon die de volmacht geeft (Jules) onbekwaam wordt. Hierdoor kunnen de door Jules aangewezen personen het beheer van zijn vermogen overnemen zonder dat ze langs de vrederechter moeten passeren.

Deze volmacht is ook zeer flexibel omdat Jules zal kunnen kiezen wie hem vertegenwoordigt, voor welke handelingen, vanaf welk moment, ... De buitengerechtelijke volmacht laat ook toe om schenkingen te doen onder de voorwaarden die in de volmacht zijn vastgelegd.

De lastgever (Jules) zou slechts één persoon kunnen aanwijzen om voor zijn vermogen te zorgen, maar hij kiest ervoor om zijn zus Caroline en zijn zoon Tim aan te stellen. Hij opteert voor een zeer ruime omschrijving van de lastgeving, zodat zij indien nodig alle noodzakelijke handelingen kunnen verrichten. Om de betaling van de dagelijkse rekeningen te vergemakkelijken, voorziet hij een dubbele regeling:

  • Indien het bedrag van de transactie minder dan 5.000 euro bedraagt, kunnen Caroline en Tim alleen handelen.
  • Indien het bedrag van de transactie gelijk is aan of hoger dan 5.000 euro, zullen ze samen moeten handelen.

Hoe kunnen we u concreet helpen?

  • Bespreking van de buitengerechtelijke volmacht
  • Advies over het combineren met een klassieke lastgeving
  • Opmaak van de buitengerechtelijke volmacht

Heeft u een vraag? Heeft u advies nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met ons team.

Did you find this useful?