Article

Jules en Juliette willen graag schenken aan hun kinderen

Vermogensplanning aan de hand van een voorbeeld

Situatie en vragen

Jules en Juliette willen Tim helpen bij de aankoop van zijn nieuwe huis. Ze willen hem graag een som geld schenken. Om de gelijkheid tussen de kinderen te behouden, willen ze aan Léa een appartement schenken. Aangezien het appartement meer waard is dan de liquide middelen die Tim nodig heeft, geven ze ter compensatie ook enkele kunstwerken aan hem.

Maar Jules en Juliette staan voor enkele uitdagingen:

 • Hoeveel schenkbelasting is men verschuldigd?
 • Hoe kan de gelijkheid tussen de kinderen gewaarborgd worden
 • Aangezien we op de huurinkomsten rekenden als bijkomende inkomstbron eenmaal we de pensioenleeftijd bereiken, wensen we de inkomsten ook na de schenking aan Léa te behouden. Hoe maken we dat mogelijk?

Mais, Jules et Juliette sont confrontés à certains défis :

 • Quels sont les droits de donation dus ?
 • Comment veiller à l’égalité des enfants ?
 • Comment pouvons-nous faire pour conserver les revenus de l’appartement à Léa étant donné que nous comptions dessus pour nos revenus une fois arrivés à l’âge de la pension ?
   

Verschillende schenkingsmanieren in België

 

In België zijn er verschillende manieren om een schenking van geld of kunstwerken te doen, ook wel een schenking van roerende goederen genoemd:

 • Bij authentieke akte voor een Belgische notaris met betaling van registratierechten.
 • Bij authentieke akte voor een buitenlandse notaris om vaste datum te bekomen en om de betaling van schenkingsrechten in België te vermijden. U mag echter niet binnen drie jaar na deze schenking overlijden, zo wel dan moet de begunstigde van de schenking successierechten betalen op het geschonken bedrag.
 • Via handgift. Dit is een gift van hand tot hand. Hierop is geen registratierecht verschuldigd, maar u mag niet binnen drie jaar na de schenking overlijden, zo wel dan moet de begunstigde van de schenking erfbelasting betalen op het geschonken bedrag. Het is ook van belang om een pacte adjoint op te stellen om de voorwaarden van de schenking vast te leggen en een vaste datum te bekomen.
 • Via een bankgift. Dit is een gift via een bancaire overschrijving. Hierop is geen registratierecht verschuldigd, maar u mag niet binnen drie jaar na de schenking overlijden, zo wel dan moet de begunstigde van de schenking erfbelasting betalen op het geschonken bedrag. Het is ook van belang om een pacte adjoint op te stellen om de voorwaarden van de schenking vast te leggen en een vaste datum te bekomen.

Schenkingen van onroerend goederen moeten gebeuren bij authentieke akte voor een Belgische notaris met betaling van schenkbelasting. Sommige mensen besluiten elke 3 jaar een deel van hun eigendommen te schenken om zo hoge schenkbelasting te vermijden.

Jules en Juliette kunnen het vruchtgebruik van het geschonken goed voorbehouden, zodat ze ofwel het goed zelf kunnen blijven gebruiken ofwel de huur ervan kunnen innen. Zij kunnen ook bepalen dat dit vruchtgebruik zal voortduren tot de langstlevende van hen komt te overlijden.

Voor de verschillende schenkingstarieven verwijzen wij u naar de tabel in de talking points.

Concreet, hoe kunnen we u helpen?

 • Reflectie over de wenselijkheid van de schenking
 • Advies over de voorwaarden en de modaliteiten van de schenking
 • Advies over het fiscaal aspect van de schenking
 • Planning van eventuele schenkingen met het oog op het behoud van de gelijkheid van de kinderen
 • Opmaak van de schenkingsakte

Vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met ons team.

Did you find this useful?