Article

Jules en Juliette zijn van mening dat hun kinderen hetzelfde hebben gekregen en wensen dat er op de dag van hun overlijden niet meer over verleden schenkingen wordt gesproken

Vermogensplanning aan de hand van een voorbeeld

Situatie en vragen

Voor Jules en Juliette was het vanaf het begin duidelijk: ze geven een appartement aan Léa en de waarde van het appartement in contanten aan Tim (+ compensatie van het verschil in kunstwerken).

Dit roept toch enkele vragen bij hen op:

  • Gaan onze kinderen na ons overlijden ooit over die gelijke behandeling kunnen discussiëren?
  • Kunnen we dit eventueel voorkomen?

Normaal gezien is een overeenkomst met betrekking tot een toekomstige nalatenschap verboden, maar sinds 1 september 2018 is dit binnen bepaalde grenzen toch toegelaten. Er kan een erfovereenkomst worden gesloten om reeds gedane schenkingen bij overlijden niet langer ter sprake te laten komen. Deze erfovereenkomst moet worden gesloten tussen de vader en/of moeder en al hun vermoedelijke erfgenamen. In ons geval is het de bedoeling een erfovereenkomst te sluiten tussen Jules, Juliette en hun twee kinderen. In de overeenkomst moeten alle giften die door Jules en Juliette zijn gedaan worden opgenomen, opdat men kan vaststellen dat er een evenwicht bestaat tussen de kinderen. Het evenwicht hoeft niet perfect te zijn op geldelijk vlak, maar ze moet wel worden verduidelijkt in de schenking. Zo kan men hier uitleggen dat de som geld en de kunstwerken die worden geschonken de waarde van het appartement vertegenwoordigen en dat de partijen erkennen dat ze hierdoor gelijk worden behandeld

De erfovereenkomst

De niet-geregistreerde giften die worden opgenomen in een erfovereenkomst worden niet omwille van die vermelding belastbaar. De voorwaarden zijn echter verschillend naargelang het gewest.

  • In Wallonië: men dient (i) om de vrijstelling te vragen en (ii) te verklaren dat de giften voorafgaand hebben plaatsgevonden.
  • In Brussel en Vlaanderen: men dient te bevestigen dat de giften hebben plaatsgevonden voor de erfovereenkomst.

De erfovereenkomst wordt aan een zeer streng formalisme onderworpen. Zo is het verplicht dat er ten minste 2 vergaderingen zijn voor de ondertekening van de overeenkomst. Zodra de erfovereenkomst ondertekend is, worden de meters op nul gezet. Het is niet langer mogelijk om de inbreng of de inkorting van de giften te vragen.

Er zijn andere soorten erfovereenkomsten, die men punctueel noemt, omdat zij slechts betrekking hebben op één schenking en een aspect van de nalatenschap:

  • Vaststelling van de waarde van een schenking
  • Erfgenaam die afstand doet van de vordering tot inkorting van de schenking
  • Echtgenoot die afstand doet van het vruchtgebruik waar hij/zij wettelijk recht op zou hebben
  • Generatiesprong

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Advies bij opmaak van een punctuele of globale erfovereenkomst
  • Opstellen van een punctuele of globale erfovereenkomst

Heeft u een vraag? Heeft u advies nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met ons team.

Did you find this useful?