Article

Jules sterft

Vermogensplanning aan de hand van een voorbeeld

Juliette is overleden, Jules, Léa en Tim vragen zich af hoe de erfkeuze dient te gebeuren, hoe de verdeling zal verlopen en wat de verschuldigde erfbelasting op de nalatenschap zal bedragen.

Moet men een erfenis aanvaarden?

Haar erfgenamen (Juliette, Léa en Tim) beschikken over een erfkeuze die bestaat uit 3 opties:

Zuivere aanvaarding van de nalatenschap: het volstaat om op te treden als erfgenaam, bijvoorbeeld door de nalatenschap te beginnen verdelen, een gehuurde woning leegmaken, ... Het betalen van de begrafeniskosten of het leegmaken van een gehuurde woning om de bezittingen in een opslagplaats te laten stockeren en het laten storten van de huurwaarborg op een rekening op naam van de overledene worden niet beschouwd als het optreden als een erfgenaam.

In dergelijke gevallen bestaat er vermenging tussen het vermogen van de overledene en dat van de erfgenamen. Hierdoor zijn de erfgenamen gehouden met hun eigen vermogen en elks voor hun aandeel tot de schulden die voortvloeien uit de nalatenschap. Vanaf dat moment is er geen weg meer terug en kan de nalatenschap niet meer worden verworpen.

Aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving: Wanneer het risico bestaat dat de schulden het actief van de nalatenschap overschrijden, kunnen de erfgenamen beslissen om de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden. Zij kunnen deze keuze maken zolang zij de nalatenschap niet zuiver hebben aanvaard (let op dat u niet op voorhand een handeling stelt die wordt beschouwd als het optreden als erfgenaam). Een belangrijk voordeel van deze mogelijkheid is dat de erfgenaam nooit méér schulden zal moeten betalen dan het actief dat hij erft.

Verwerping van de nalatenschap: wanneer de erfgenamen weten dat de overledene zwaar in de schulden zat of de nalatenschap willen verwerpen ten gunste van hun kinderen, moeten zij dit ook doen door middel van een authentieke akte.

Hoe wordt het vermogen van Jules verdeeld?

Om de bankrekeningen te deblokkeren, moet een akte of een attest van erfopvolging worden voorgelegd aan de verschillende banken. Deze documenten vermelden de erfgenamen van de overledene en het aandeel waarop elk van hen recht heeft. Het bevat ook een lijst van eventuele belastingschulden die moeten worden betaald voordat de rekeningen worden vrijgegeven.

Om de rekeningen te kunnen verdelen, moeten alle erfgenamen hun toestemming geven aan de bank.

Om de onroerende goederen te verdelen moet een splitsingsakte worden opgesteld en moeten registratierechten van 1% in het Waalse en het Brusselse Gewest en 2,5% in het Vlaamse Gewest worden betaald.

Hoe kunnen we u in de praktijk helpen?

  • Hulp bij de beslissing om de erfenis al dan niet te aanvaarden
  • Advies en beraadslaging over de verdeling van de nalatenschap
  • Fiscale optimalisatie van de verdeling
  • Bemiddeling in geval van familiale conflicten
  • Voorbereiding of nazicht van akten

Heeft u een vraag? Heeft u advies nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met ons team.

Did you find this useful?