Article

Juliette beoogt binnen 5 jaar de fakkel van het familiebedrijf aan Léa over te dragen

Vermogensplanning aan de hand van een voorbeeld

Situatie en vragen

Juliette, het hoofd van het familiebedrijf, nadert de 60. Haar man en kinderen moedigen haar aan om de fakkel binnen vijf jaar over te dragen aan de volgende generatie.

Ze heeft een aantal vragen:

 • Ben ik klaar om binnen 5 jaar te stoppen met werken?
 • Is mijn dochter klaar om manager te worden binnen de komende 5 jaar?
 • Zijn er misschien andere sleutelfiguren in het bedrijf die beter geschikt zijn om mijn rol over te nemen?
 • Moet ik mijn aandelen schenken of verkopen aan mijn dochter of mijn twee kinderen?
 • Is het financieel niet interessanter om mijn bedrijf te verkopen aan een grotere speler op de markt?
 • Als ik eenmaal met pensioen ga, kan ik dan in mijn levensonderhoud blijven voorzien zonder mijn vergoeding als leidinggevende?

Wanneer een generatiewissel in uw familiebedrijf aan de deur staat, is het normaal dat u zich verschillende vragen stelt over uw opvolgers, de overdracht van aandelen en de persoonlijke en financiële gevolgen van deze overdracht.

Lorsqu’un changement générationnel est imminent dans votre entreprise familiale, il est normal que vous posiez diverses questions sur vos successeurs, le transfert des actions et les conséquences personnelles et financières de ce transfert.

Hoe kunnen we u concreet helpen?

 • Vaststellen hoe het bedrijf geleidelijk aan kan worden overgedragen
 • Beoordelen of uw familiebedrijf voldoende geprofessionaliseerd is alvorens over te dragen naar de volgende generatie
 • Uitzoeken wie de juiste opvolgers zijn om uw familiebedrijf over te nemen
 • Ondersteunen van deze opvolgers in hun professionele loopbaan
 • Bepalen wat de meest optimale manier is om uw aandelen over te dragen
 • Verifiëren wat de financiële haalbaarheid is van een eventuele overname van de aandelen door de opvolgers
 • Optimaliseren van de juridische en de fiscale structuur van uw vermogen en uw familiebedrijf met het oog op de overdracht naar de volgende generatie
 • Uitwerken van een stappenplan voor de overdracht aan de volgende generatie met betrekking tot het operationele, administratieve, familiale en vermogensrechtelijke luik
 • Aandacht besteden aan het behoud van uw levensstijl nadat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

Heeft u een vraag? Heeft u advies nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met ons team.

Did you find this useful?