Article

Juliette schenkt de aandelen van haar bedrijf aan Léa

Vermogensplanning aan de hand van een voorbeeld

Juliette wil graag op pensioen gaan. Ze vindt het tijd dat ze zich terugtrekt uit het bedrijf. Ze wenst de aandelen van het bedrijf aan Léa te schenken, zodat zij het bedrijf in de toekomst zelfstandig kan leiden.

Situatie

Aangezien het bedrijf kwalificeert als een familiale onderneming en zij een economische activiteit uitoefent (zij is niet slechts een holdingvennootschap), kunnen de aandelen worden overgedragen door middel van een schenking tegen een tarief van 0% in de 3 gewesten, met inachtneming van een aantal voorwaarden waaraan het bedrijf vóór de overdracht moet voldoen en waaraan Léa gedurende een bepaalde periode na de overdracht moet blijven voldoen (3 jaar in Vlaanderen en Brussel, 5 jaar in Wallonië).

Indien Juliette de aandelen bij testament aan Léa nalaat, wordt ook de erfbelasting onder bepaalde voorwaarden verlaagd (3% in Vlaanderen en Brussel, 0% in Wallonië).

Hoe kunnen we u concreet helpen?

  • Analyse van de mogelijkheid om onder het verlaagde tarief over te dragen
  • Opmaak van de aanvraag voor het attest van de toepasselijkheid van het verlaagd tarief
  • Opmaak van de schenkingsakte

Heeft u een vraag? Heeft u advies nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met ons team.

Did you find this useful?