Article

Juliette heeft het vruchtgebruik van de eigendom van Jules geërfd, maar ze vraagt zich af wat dit precies betekent?

Vermogensplanning aan de hand van een voorbeeld

Ingevolge het overlijden van Jules erfde Juliette het vruchtgebruik over zijn gehele nalatenschap. Ze begreep dat Tim en Léa de blote eigendom ontvingen, maar wat betekent dit precies? Wat zijn haar rechten met betrekking tot die goederen?

Situatie

De volle eigendom bestaat uit drie elementen: het recht om de zaak te gebruiken, het recht om de vruchten van de zaak te innen en het recht om over de zaak te beschikken. Met betrekking tot een appartement, bijvoorbeeld, is het gebruiksrecht het recht om er te wonen. Het recht om de vruchten te innen staat u toe om het appartement te verhuren. Het recht om erover te beschikken laat u toe het appartement te verkopen of te vernietigen.

De vruchtgebruiker bezit de eerste twee rechten: hij mag de zaak gebruiken en er de vruchten van innen. Hij mag het niet vervreemden of vernietigen omdat hij het op de dag van zijn dood aan de blote eigenaar moet teruggeven.

Juliette kan dus in de gezinswoning verblijven, de huur van de andere onroerende goederen innen en ze heeft bovendien recht op de interesten van effectenrekeningen. Ze moet wel alle onderhoudswerkzaamheden op eigen kosten uitvoeren.

Zij kan daarentegen de gebouwen, noch de aandelen in de effectenrekeningen verkopen teneinde over de volledige verkoopsom te beschikken. Indien Tim en Léa instemmen met de verkoop van deze vermogensbestanddelen, zal de ontvangen verkoopprijs verdeeld moeten worden tussen Juliette, Tim en Léa.

Hoe kunnen we u helpen?

  • Waardebepaling van het vruchtgebruik
  • Advies en aanvraag tot omzetting van het vruchtgebruik
  • Vruchtgebruik van de langstlevende huwelijkspartner uitsluiten
  • Afstand doen van het vruchtgebruik, ten kosteloze of ten bezwarende titel

Heeft u een vraag? Heeft u advies nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met ons team.

Did you find this useful?