Article

Tim wenst dat de goederen die hij van Jules heeft geërfd rechtstreeks naar zijn kinderen gaan.

Vermogensplanning aan de hand van een voorbeeld

Situatie

Aangezien hij zelf reeds over voldoende vermogen beschikt, wil Tim een generatiesprong doen plaatsvinden via een belastingvrije schenking. Omdat Lisa als wilsonbekwaam kind al voldoende wordt beschermd,  wenst Tim enkel aan Marion en Antoine te schenken. Hij laat zich adviseren om na te gaan of de voorwaarden voor de belastingvrije generatiesprong zijn voldaan.

Er zijn twee soorten generatiesprongen. De generatiesprong door verwerping van de nalatenschap en de generatiesprong door de daaropvolgende schenking.

Generatiesprong door verwerping van de nalatenschap:

  • Nalatenschap in Vlaanderen: elk van de kinderen van degene die de nalatenschap verwerpt wordt belast op zijn of haar aandeel
  • Nalatenschap in Wallonië en Brussel: alle afstammelingen van de verwerper worden samen belast omdat ze niet minder belasting kunnen betalen dan de verwerper zou hebben betaald --> Niet interessant voor Tim

Tim kan ook besluiten om het vermogen dat hij uit de nalatenschap van Jules ontving aan zijn kinderen door te schenken. De belasting van deze schenking is afhankelijk van de regio.

Hoe kunnen we u concreet helpen?

  • Analyse van de situatie en de schenkingsmodaliteiten
  • Analyse van de fiscale gevolgen
  • Opmaak van de schenkingsakte

Heeft u een vraag? Heeft u advies nodig? Aarzel niet om contact op te nemen met ons team.

Did you find this useful?