vkw-bemiddeling

News

VKW richt bemiddeling voor familiebedrijven in

Het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW Limburg gaat van start met een bemiddelingskamer voor familiebedrijven. Familieleden kunnen er terecht bij problemen rond het bedrijf.

Het Expertisecentrum Familiebedrijven van werkgeversorganisatie VKW Limburg heeft een bemiddelingskamer voor familiebedrijven op poten gezet. Familieleden kunnen er terecht om bij problemen of conflicten rond het bedrijf tot een duurzame oplossing te komen, zodat de zaken niet voor een rechtbank moeten worden beslecht. ‘Zo kunnen we gerechtelijke procedures en de daarbij horende torenhoge kosten vermijden’, zegt directeur Koen Hendrix van VKW Limburg.

Meningsverschillen, conflicten en ruzies komen in de beste families voor. Ook familiebedrijven ontsnappen er niet aan. ‘Met het Expertisecentrum Familiebedrijven - het vroegere Limburgs Platform voor Familiebedrijf (LPF) - hebben we al twaalf jaar kennis rond familiebedrijven opgebouwd’, zegt Hendrix. ‘We hebben ook meer voeling gekregen met problematieken die spelen bij familiebedrijven. Met de bemiddelingskamer reiken we familiale bedrijven een instrument aan, om de betrokken partijen rond de tafel te brengen.’

Het Expertisecentrum Familiebedrijven trok bemiddelingsspecialisten Kristof Cox van Deloitte en Michaël (Miek) Warson van Advocom aan, voor de ondersteuning van de bemiddelingskamer. ‘Een goed begeleide bemiddeling heeft drie kansen op vier om tot een oplossing te leiden’, zegt Warson. ‘Bemiddeling vereist deskundigheid, het is geen speelplaats voor goedmenende nonkels of tantes.’

‘Bemiddeling vereist deskundigheid, het is geen speelplaats voor goedmenende nonkels of tantes’MICHAËL WARSON

‘De bemiddelaar moet ook niet worden gezien als de grote verzoener’, zegt Cox. ‘Het is niet de bedoeling dat alle familieleden bij kerst samen de kalkoen aansnijden. Wel dat ze zonder kleerscheuren door het proces raken.’

Discretie

Het is aan de familie om de eerste stap te zetten. ‘We bieden de familie de keuze tussen meerdere erkende bemiddelaars’, zegt Hendrix. ‘Een goede raad: begin er op tijd aan. Open communicatie, gecombineerd met uiterste discretie vormt de rode draad bij bemiddeling. Niets van wat er tijdens de sessies wordt besproken, kan ooit in een gerechtelijke procedure worden aangevoerd. Dat wordt ook op voorhand op papier gezet. Op die manier kan iedereen zich veilig voelen.’

Gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens van VKW Limburg is best trots op de nieuwe dienstverlening voor familiebedrijven. ‘We zijn de eerste werkgeversorganisatie die een dergelijke dienst aanbiedt. Daarmee maken we opnieuw het verschil en profileren we de familiebedrijven nog meer als hoeksteen van onze werking.’ Meer info: koen.hendrix@vkwlimburg.be (dc)

Bron: De Standaard, 18/03/2017

Did you find this useful?