Analysis

De zoektocht naar de gepaste financieringsoplossing in een bloeiende overnamemarkt

De overnamemarkt draait de laatste kwartalen opnieuw op volle toeren. Door de aanhoudende lage marktrente en de interesse van heel wat kandidaat-kopers/investeerders, kennen de overnameprijzen een stijgende tendens. Voor de financiering van deze hogere multiples lijken overnemers steeds meer een oplossing te vinden via een bijkomende inspanning vanuit zowel bancaire als niet-bancaire hoek.

De overzichten en statistieken van het voorbije jaar 2015 zijn duidelijk: de activiteit in de overnamemarkt zit duidelijk in de lift. Zowel het aantal transacties als hun bijhorende waarde zijn hierbij stijgend. In het segment van de grotere transacties trokken onder andere de overname van SAB Miller door AB Inbev, van Delhaize door Ahold als de samensmelting van Picanol en Tessenderlo heel wat aandacht. Daarnaast kent ook de overnamemarkt in het “mid market” segment de voorbije jaren duidelijk een heropleving.

Meer kopers dan verkopers…

Ook binnen de Belgische KMO markt is de appetijt voor overnames duidelijk aanwezig. Hierbij is er een duidelijke tendens waarbij het aantal kopers sterker groeit dan het aantal verkopers. Naast de traditionele industriële spelers, zijn ook steeds meer private equity spelers, family offices en particulieren actief op het overnamepad. Hierbij spelen de zoektocht naar rendement (yield) in de huidige omgeving van de aanhoudende lage marktrente en het volatiele beursklimaat een belangrijke rol. De groeiende aanwezigheid van private equity spelers en family offices is hierbij voor de Belgische markt een nieuw gegeven.

… zorgen voor stijgende overname multiples

Tegen de achtergrond van heel wat appetijt bij kandidaat-overnemers en de lage marktrente, hebben de overnameprijzen de voorbije periode een duidelijke klim gekend. Zo bevestigt de onderstaande grafiek aan de hand van de zogenaamde EBITDA multiple de globale stijgende trend van de overnameprijzen in het “mid market” segment in de Eurozone over de laatste jaren. Uiteraard zijn de situatie van betrokken onderneming en haar (sector)omgeving dé bepalende factoren in de uiteindelijke prijszetting van een specifieke transactie.

https://author.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/indice%20argos.png?logActivity=true

Noot: de grafiek heeft betrekking op transacties in de Eurozone met een waarde tussen 15 mln EUR en 150 mln EUR (periode voor Q4 2013) 15 mln EUR en 500 mln EUR (periode vanaf Q4 2013). Uit historische gegevens blijkt dat transactiewaardes in de Belgische KMO markt met een waarde lager dan de vermeldde vork, een gemiddelde discount hebben van 30% ten opzichte van Europese “mid market” multiples.

 

De gepaste financieringsoplossing?

Tegen de achtergrond van de huidige evolutie van de stijgende overname multiples is het vinden van het gepaste financieringsoplossing een belangrijke succes factor voor kandidaat-kopers. Traditioneel bestaat de financiering uit een bancaire en niet-bancaire component.

Sinds de financiële crisis kon – afhankelijk van de kwantitatieve en kwalitatieve elementen in het dossier – gemiddeld 2,5 tot 3 keer EBITDA bancair worden gefinancierd. Door de hoger vermelde redenen en de groeiende bancaire interesse blijkt uit de praktijk dat voor kwalitatieve dossiers (stabiele cash flows, aanwezigheid van tastbare activa, voldoende taille van de onderneming,…) een bancaire financiering tot 3,5 à 4 keer EBITDA geen uitzondering is. In de situatie van een grotere bancaire financiering, is een goede structurering van deze financiering van nog groter belang. In het uitwerken van deze structurering spelen naast financiële, ook fiscale en juridische aandachtspunten een rol.

De niet-bancaire component wordt gebruikelijk ingevuld via beschikbare eigen middelen en/of een (achtergestelde) lening van derde financiers/investeerders (evt. de verkopende partij). Ook bij deze derde financiers is er recent een tendens vast te stellen om ook dossiers met een hogere schuldgraad te financieren. Hierbij worden – waar nodig – aangepaste terugbetalingsmodaliteiten onderhandeld.

In het klimaat van aanhoudende lage marktrentes en een hoge liquiditeit in de markt is er in het financieringslandschap aldus appetijt om - mits de gepaste structurering - een gepaste financieringsoplossing voor de geplande overname te bieden.

Algemeen kunnen we stellen dat vandaag zowel verkopers als kopers kunnen rekenen op een heel gunstig marktklimaat.

Philippe Artois – M&A & Finance team Deloitte Fiduciaire

Did you find this useful?