Events

Accountancy Events

At Deloitte Accountancy, we organise a lot of events & seminars in order to inform the market about pertinent issues in our economy and help your business move forward!

Overview of our seminars

Voorjaarsupdate: uw halfjaarlijkse speeddate met de actualiteit

25 april 2018: La Source Oevel
26 april 2018: Kantoor Deloitte Antwerpen

Voor deze voorjaarsupdate selecteerden wij volgende actualia:

 • Nieuw wetboek van vennootschappen
 • Nieuw erfrecht
 • What’s up in overnameland?
 • KMO Kompas 2017
Klik hier voor meer informatie

Fiscale zekerheid en financiële transparantie in doktersassociaties

Informatiesessies | April-mei 2018 | Kantoren Deloitte

Tijdens onze informatiesessie lichten wij u graag toe hoe Deloitte Accountancy oplossingen biedt voor een succesvolle associatie.

Fiscale zekerheid

 • Zet discussie met ziekenhuis rond jaarlijkse inkomstenfiches buiten spel door een passende boekhoudkundige set-up binnen de associatie.
 • Hoe reconcilieert een associatie ontvangen inkomstenfiches met de individuele inkomsten van de artsen.

Duurzame associaties

 • Creëer financiële transparantie binnen uw associatie: wat verdient de associatie, wat wordt afgehouden door het ziekenhuis, wat is mijn aandeel in dat inkomen, wat werd mij al betaald, wat heb ik tegoed?
 • Hoe financiële performantie van een associatie meten en verhogen?
 • Lessons learned bij associatievorming.

In amper één uur verrijkt u uw kijk op uw associatie.

Klik hier voor meer informatie

Het nieuwe erfrecht

April 2018 | Kantoren Deloitte

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De nieuwe wetgeving voorziet meer flexibiliteit om een toekomstige nalatenschap te regelen. Tevens wijzigt de wet de gevolgen en uitwerking van eerdere schenkingen. Zo kan een beoogde gelijkwaardige behandeling van de kinderen door toepassing van de nieuwe regels in het gedrang komen.

Wie reeds een successieplanning uitwerkte, dient deze opnieuw te evalueren en kan gebruik maken van de mogelijkheid om deze via een notariële verklaring te behouden.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden zullen wij u deze wijzigingen en opportuniteiten toelichten.

Klik hier voor meer informatie

Comment protéger votre entreprise et être prêt pour ce 25 mai 2018?

Webinar gratuit | 27 avril 2018 | de 11h à 12h | Deloitte Accountancy

Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel – RGPD (‘General Data Protection Regulation’ - GDPR) entrera en vigueur le 25 mai 2018. Si vous traitez des données à caractère personnel, vous êtes alors tenu de respecter de strictes obligations.

Au cours de notre webinar qui aura lieu ce 27 avril 2018, à 11h, nous vous expliquerons concrètement, à l'aide d'exemples pratiques, les nouvelles exigences légales qui vous sont imposées et comment les mettre en œuvre. Nous vous préciserons également en quoi le GDPR représente une réelle opportunité de réglementer différents aspects liés à la gestion de votre entreprise.

Cliquez pour plus information

Verhoog de motivatie van uw werknemers via een flexibel verloningsbeleid

April-mei 2018 | Kantoren Deloitte

In dit seminarie geven wij u een overzicht van wat kan en hoe u the extra mile kan gaan om u te onderscheiden van de concurrentie op het vlak van verloning.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Impact tax shift: inzicht in de verhouding loonkost – opbrengst
 • Mobiliteit: hoe flexibel omgaan met het heilige huisje van de bedrijfswagen
 • Bonusmanagement: mogelijkheden voor een betaalbare incentive
 • Key-medewerkers: iedereen zelfstandige?
 • Cafetariaplan: ook voor kmo’s!

Wij leggen de focus op het vergroten van uw aantrekkingskracht als werkgever.

Klik hier voor meer informatie

Hoe vandaag meer uit uw financiële administratie halen?

Ontbijtseminarie | Vrijdag 4 mei 2018 | Deloitte Leuven

Tijdens dit seminarie leert u hoe u via digitalisering de financiële afdeling van uw onderneming kan professionaliseren.

Onder meer de volgende topics komen aan bod:

 • We stellen een aantal kritische vragen over de huidige werking van uw financiële afdeling.
 • Verder tonen we aan waar de meerwaarde van de digitalisering zich bevindt.
 • We reiken handvaten aan om u te helpen een traject rond digitalisering op te starten.
 • We geven een aantal mogelijke oplossingen gebaseerd op praktijkvoorbeelden.
Klik hier voor meer informatie

Doe een btw-check op uw boekhouding/jaarrekening

7 mei 2018 | 11u-12u | Gratis webinar | Deloitte Accountancy

Het aantal btw-controles waarbij de btw-administratie een nieuwe en diepgravende aanpak introduceert (datamining – opvragen onderliggende stukken) neemt recent fors toe.

U kan zich hier als onderneming al zelf op voorbereiden door een aantal kritische vragen te stellen bij de voorbereiding van de opmaak van de jaarrekening, de tussentijdse rapporteringen, …

Tijdens deze praktische webinar overlopen we via verschillende klassen van het vereenvoudigd rekeningstelstel enkele btw-aandachtspunten en eventueel te nemen acties.

Klik hier voor meer informatie

Unieke opleiding balanslezen voor ondernemers

Trainingssessie | 24 mei 2018 | Kantoor Deloitte Kortrijk

Begrijpt u uw boekhouder niet? Wenst u snel een balans van uw concullega of klant te interpreteren? Dan nodigen wij u graag uit voor een sessie rond balanslezen in ons Deloitte kantoor Kortrijk. Tijdens deze training raakt u vertrouwd met begrippen als actief, passief, resultatenrekening, cashflow, … en leert u cijfers van balansen en jaarrekeningen interpreteren.

In deze boeiende opleiding leren we u de basiskennis van balanslezen en raakt u vertrouwd met het vakjargon van uw boekhouder, bankier of adviesraad. Daarnaast worden er voorbeelden gegeven aan de hand van praktijkoefeningen en wordt er ook op een interactieve manier ingegaan op de verschillende vragen van de deelnemers.

Klik hier voor meer informatie