finance-forum

Events

Finance Forum

Op donderdag 7 juni 2018 organiseert Deloitte haar Finance Forum in Hof te Rhode te Diest, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze sessie is gratis en exclusief voorbehouden voor CFO’s en financieel verantwoordelijken. We lichten drie domeinen toe die impact hebben op de financiering van de onderneming en de bedrijfsvoering.

Donderdag 7 juni | Hof te Rhode, Diest

Topic 1: Robotic Process Automation

Bent u benieuwd hoe een robot uw bedrijfsprocessen kan optimaliseren?

Robotic Process Automation (RPA) is een disruptieve technologie waarmee organisaties bedrijfsprocessen kunnen automatiseren op een gecontroleerde, flexibele en schaalbare manier.

Een robot in de RPA-context is een softwaretoepassing die in staat is om te werken met toepassingen en gegevensbronnen via front-end interfaces en in het bestaande IT-landschap, zoals een menselijke gebruiker zou doen.

Alledaagse en repetitieve bedrijfsprocessen die door medewerkers worden uitgevoerd, leiden tot een verminderde betrokkenheid en tot werknemers die zich gedragen als robots. Hierdoor worden hun menselijke vaardigheden en expertise – die normaliter de algemene customer experience verbeteren - niet optimaal gebruikt.

Ondernemingen hebben een grote behoefte om hun schaarse middelen van repetitief werk om te zetten naar taken met hoge toegevoegde waarde.

Kom tijdens deze sessie meer te weten hoe het maximale uit procesautomatisering wordt gehaald, en hoe kan worden vermeden dat medewerkers robots worden.

Topic 2: Een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wat is voor u nuttig om alvast te onthouden?

Na de zomervakantie verwachten we een volledig nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen: vereenvoudiging, flexibilisering, modernisering en aanpassing aan Europese evoluties staan centraal.

Kortom, er is een ingrijpende hervorming op komst!

Het aftellen is dan ook begonnen naar onder andere:

 • een mogelijke eenvoudigere groepsstructuur;
 • een maximumbedrag voor de aansprakelijkheid van bestuurders, en
 • een verstrenging van de procedure over belangenconflicten.

Verder zijn er een aantal nieuwigheden voorzien op het gebied van:

 • financiële bijstand,
 • inkoop eigen aandelen en
 • uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen.

Uiteraard zal de geplande afschaffing van het concept “kapitaal” binnen de BV(BA) een grote impact hebben: de verdeelsleutel voor aandeelhoudersrechten kan in de toekomst vrij worden bepaald maar ter compensatie van de afschaffing van het kapitaalbegrip zullen uitkeringen aan strenge voorwaarden moeten voldoen.

Graag geven wij u een eerste inkijk in de belangrijkste te verwachten wijzigingen en delen wij alvast onze inzichten aangaande de impact en mogelijkheden van het nieuwe vennootschapsrecht met u. Gezien het wetboek gefaseerd zal worden ingevoerd, staan we uiteraard ook stil bij de timing en zoemen we in op de zaken die met voorrang moeten worden vastgepakt.

Topic 3: Fiscaliteit in beweging, waar staan we vandaag?

De afgelopen maanden is het fiscaal landschap in België grondig hertekend.

We staan stil bij een aantal relevante vragen hieromtrent:

 • Is het nog interessant om beleggingen te houden via een vennootschap?
 • Is het moment gekomen om een managementvennootschap op te richten?
 • Blijven interesten voor de financiering van kapitaalverminderingen/dividenden aftrekbaar voor de vennootschap?
 • Hoe een bestuursorgaan organiseren in het kader van de afzonderlijke heffing van 5 %?
 • Welke onroerende goederen kan ik verhuren onder toepassing van btw?

Op deze en andere vragen zullen wij een antwoord geven tijdens deze fiscale update.

Datum en locatie

Donderdag 7 juni 2018

Hof te Rhode
Rodestraat 7
3290 Diest

Timing

08u30: Ontvangst
09u00-12u00: Uiteenzettingen
12u00: Lunch

Hoe inschrijven?

Schrijf nu in en maak kennis met onze specialisten. U kan zich online registreren via de registratieknop rechts.

Inschrijven kan tot 4 dagen voor de sessie.

Deelname is gratis. Indien u zich inschrijft en toch verhinderd bent, gelieve ons 5 dagen op voorhand te verwittigen.

Wenst u een IAB-attest, vergeet dan niet de aanwezigheidslijst ter plekke te ondertekenen.

Deloitte Accountancy is een erkend IAB-vormingsoperator - B0454/2016-01

Voor meer informatie

Sonja Meuwis
+ 32 11 89 38 88
smeuwis@deloitte.com