GDPR

Events

Verplicht nieuwe privacywetgeving

Bent u klaar voor de GDPR?

Hoe staat het met uw kennis rond de GDPR? En bent u zich bewust van de stappen die uw bedrijf precies dient te ondernemen?

Gratis online webinar | 22 november 2017 | 11u00 tot 12u00 | Deloitte Accountancy

Wat lichten we toe?

Software, social media, cookies, apps, Google Analytics, … Het staat buiten kijf dat zowel ondernemen als communicatie op een compleet andere manier verlopen dan pakweg 20 jaar terug. Vandaag draait alles om het verzamelen van zoveel mogelijk data (‘big data’, zoals dat heet). Door deze digitale revolutie drong een vernieuwde privacywetgeving zich dan ook op.

De nieuwe Europese privacy verordening ‘General Data Protection Regulation’ wordt in de media vaak afgekort als de GDPR. Terwijl privacy destijds enkel op de agenda stond van multinationals en ‘data driven’ ondernemingen, legt de GDPR aan alle Europese bedrijven en verenigingen op om volledig privacy compliant te zijn. En dit vanaf 25 mei 2018. Op deze manier wil de Europa de persoons- en privacygegevens van particulieren beter beschermen.

Europa springt er allerminst lichtzinnig mee om! Wie deze nieuwe privacywetgeving niet naleeft, riskeert namelijk flinke boetes (2 tot 4 % van de wereldwijde omzet). Om nog maar te zwijgen over de reputatieschade die bedrijven op die manier kunnen oplopen.

Verplicht privacy compliant zijn betekent dat ieder bedrijf (ook B2B-bedrijven) moet aantonen dat het verantwoord omgaat met de persoonsgegevens die het verwerkt. Dit houdt in dat is nagedacht over volgende vragen:

  • Voor welke doeleinden mag u het emailadres van uw klanten gebruiken?
  • In welke mate mag u via track & trace uw personeel/sales volgen?
  • Mag u bij langdurige ziekte van een werknemer automatisch zijn/haar mailbox inkijken ter opvolging van uw business?
  • Hoelang mag u de gegevens van uw klanten bijhouden?
  • Zijn uw nieuwsbrieven voorzien van een ‘uitschrijfmogelijkheid’?

Privacy speelt dus niet enkel een rol in het kader van marketing, het verwerken van bestellingen of inzake cliënteel en veiligheid, maar evenzeer in het HR-luik van een bedrijf.

Sprekers

Anaïs De Boulle: Legal expert GDPR met focus op innovatieve rechtsmateries (zoals: ICT-recht, privacy, intellectuele eigendomsrechten, e-commerce, etc.)

Flore Lesage: Legal expert GDPR met focus op het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht.