vennootschapsrecht

Events

Soepeler ondernemen binnen het nieuwe vennootschapsrecht

Herbeluister de webinar hier!

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Het vennootschapsrecht is fundamenteel hervormd: impact en opportuniteiten voor ondernemers en familiale aandeelhouders.

Het vennootschapsrecht wordt radicaal hervormd om het moderner en ondernemingsvriendelijker te maken.

Enkele hoofdlijnen, naast vele andere, die we u toelichten.

De BV (in plaats van BVBA) wordt de standaard en behoeft geen oprichterskapitaal. De oprichter moet wel het toereikend aanvangsvermogen verantwoorden in een uitgewerkt financieel plan. Een meer economische kijk dus, ook bij dividenduitkeringen. Aandelen kunnen gemakkelijker overgedragen worden.

Minder vennootschapsvormen, minder bestuurders, het verankeren van bestuurders, soepeler overdrachten van aandelen, opvolgingsregeling voor bestuurders, beperking van bestuursaansprakelijkheid, meervoudig stemrecht, … een heel arsenaal aan nieuwe technieken om familiale bedrijven beter te besturen en sterkere aandeelhoudersafspraken te maken.

Begrippen als aandeelhoudersrechten en schuldeisersbescherming werden fundamenteel herdacht.

Nieuwe spelregels, nieuwe opportuniteiten: na deze sessie heeft u er een duidelijk zicht op.

Hebt u nu al concrete vragen over het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen?

Neem dan contact op met onze specialisten.