vastgoedstrategie

Events

Uw vastgoedstrategie onder de loep genomen

Sprekers: Katrien Willoqué en David Derhaeg

(Zoom) webinar | Vrijdag 2 april 2021 | 11:00 - 12:00

Het bedrijfsvastgoed vormt doorgaans een belangrijke investering en waardecomponent van uw bedrijf. Het doordacht en toekomstgericht structureren van uw onroerend goed dringt zich bijgevolg op.

Brengen we het onder in de exploitatievennootschap? Of richten we hiertoe een aparte vennootschap op? Is het nuttig om de huidige structuur te herdenken?

Deze vraag beantwoorden is geen sinecure. Het antwoord hangt immers af van de toekomstvisie die u heeft over uw onderneming en uw bedrijfsvastgoed.

Welke vragen moet u zich als ondernemer stellen bij het structureren van uw vastgoed? Welke bedrijfseconomische en vermogensrechtelijke aspecten spelen een rol bij het evalueren van uw vastgoedstrategie? Staat de structuur klaar voor een eventuele overdracht aan een derde of de volgende generatie?

Bij een interne (her)structurering van het vastgoed is het streefdoel doorgaans dat dit zo kostenneutraal mogelijk gebeurt. Vandaar dat we ook stilstaan bij de meest gangbare structuren en de elementen die de kosten-batenanalyse kunnen beïnvloeden. Daarbij speelt de beoordeling van de fiscale gevolgen een belangrijke rol.

Tot slot gaan we in op een aantal belangrijke aandachtspunten bij het implementeren van uw vastgoedstrategie.

Meer informatie?

Sonja Meuwis
smeuwis@deloitte.com
+ 32 11 89 38 88

Praktisch

Deelname is gratis. Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met inschrijvingslink naar de Zoom webinar. Bewaar deze mail zeker voor het bewerken van uw inschrijving en inloggen op de webinar. Indien u zich inschrijft en toch verhinderd bent, gelieve ons op voorhand te verwittigen.

Deloitte Accountancy is een erkend ITAA-vormingsoperator - webinar erkenning E0038/2019-11.