Tools

Business & Finance X-Ray

Hoe robuust is uw rendement en terugbetalingscapaciteit, vandaag én morgen?

Heel wat ondernemingen worden in de huidige marktomgeving steeds meer geconfronteerd met stagnerende verkopen, dalende marges en/of een krappere liquiditeitspositie. Daarnaast is ook het financieringsklimaat sinds een aantal jaren in beweging en uitdagender geworden. Een adequate financiële aansturing is hierbij een ‘must’ voor het bepalen van de toekomstige richting van uw onderneming. Het maken van de juiste keuzes zal aansluitend het nodige vertrouwen creëren bij uw interne en externe stakeholders.

De financiële implicaties van de strategische keuzes

In deze uitdagende marktomgeving wenst u als ondernemer veelal een meer gefocuste aanpak te hanteren. Bij het opstarten van een nieuw project, het herpositioneren van uw productaanbod of het evalueren van uw klantenbenadering zal u bepalende strategische keuzes maken. Volgende kritische vragen dienen hierbij gesteld te worden:

 • Aan welke klanten, producten of projecten wint of verliest u geld?
 • Welke productgroepen ondersteunen uw groei?
 • Worden bepaalde activiteitengroepen beter afgebouwd?
 • Welke activiteiten creëren of vereisen de nodige liquiditeiten?
 • Welke zijn uw “cash cows”?
 • Worden uw activiteiten op de juiste manier en termijn gefinancierd? Hoe kunnen we de “cost of doing business” verlagen zonder verlies van omzet en kwaliteit?

De antwoorden op deze vragen vereisen een meer diepgaande cijfermatige onderbouw, een degelijke risico-inschatting en een vertaling in een aantal financiële projecties:

 • Wordt het break-even niveau gehaald met de overwogen acties? Worden de vooropgestelde marges bereikt?
 • Wat is uw minimale prijszetting vanuit een aangepaste vaste en variabele kostenstructuur?
 • Beschikt u over voldoende terugbetalingscapaciteit om uw bancaire verplichtingen na te komen?
 • Hoeveel bedraagt uw aangepaste behoefte aan bedrijfskapitaal en beschikt u over de gepaste financiering hiervoor?

Inzichten voor interne en externe stakeholders

De gemaakte keuzes en financiële projecties zullen u in staat stellen het gesprek met uw banken en externe financiers aan te knopen. Derden willen meestal meer zien dan enkel een balans- en resultatenrekening. Een degelijke financiële onderbouw en transparante cijfergegevens zullen het nodige vertrouwen bij uw financiers creëren.

Daarnaast zijn deze strategische inzichten ook een bruikbaar instrument voor de verschillende verantwoordelijkheidslijnen binnen de onderneming. Elke divisie verkrijgt de gepaste informatie vanuit haar eigen invalshoek. Kortom, er wordt een concreet beleidsplan opgesteld voor de toekomst!

Het belang van een tijdige tussenkomst

Om de slaagkans van de nodige acties te verhogen, is het van duidelijk belang om tijdig te interveniëren. Bepaalde strategische acties vereisen de nodige voorbereiding en leiden niet op één dag tot de gewenste toekomstige effecten. Mogelijke alternatieven qua financiering (bancair of niet-bancair) kunnen tijdig geëvalueerd en hebben eveneens een hogere slaagkans.

Door tijdig te reageren wordt er naar een ‘win-win’ gewerkt tussen de onderneming en de interne en externe stakeholders.

Onze troeven

Door onze onafhankelijke visie, gecombineerd met onze sectorkennis en ervaring in de kmo-wereld, bieden we u inzicht in de robuustheid van uw huidige en toekomstige rendementen en terugbetalingscapaciteit. Het Deloitte projectteam is samengesteld uit specialisten in deze verschillende vakdomeinen.

Onze diensten

Via de Deloitte Business & Finance X-Ray kan Deloitte u hierbij ondersteunen door het geven van de volgende strategische inzichten:

 • de winstgevendheid van uw projecten, producten of klanten;
 • de resultaatsbijdrage per business unit of afdeling;
 • de kostprijsmethodiek en eruit voortvloeiende prijszetting;
 • de haalbaarheid van het bestaande business en financieel plan
 • de bepalende factoren van uw werkkapitaal;
 • uw aangepaste financieringsstructuur;
 • sensitiviteitsanalyses van de ondernemingsresultaten, balansstructuur en liquiditeiten (scenarioplanning)
“Heel wat ondernemers sturen met het buikgevoel. Een degelijke financiële doorlichting zal in moeilijke tijden de langetermijnrelatie tussen de ondernemer en haar interne en externe stakeholders verbeteren. De Deloitte Business & Finance X-Ray zal u hierin als werkinstrument ondersteunen: hét kompas voor de toekomst van uw onderneming.”

Contacteer een van onze medewerkers

Philippe Artois

Philippe Artois

Senior Manager, Deloitte Accountancy

Philippe Artois graduated as a commercial engineer at the University of Leuven (Belgium). Philippe started his career in the banking industry as a financial analyst. Later on, he took on a role as an ... More