digitaal-verantwoord-ondernemen

Article

Digitaal Verantwoord Ondernemen

Een 'futureproof' check van uw business!

Schakel hulp in bij cybersecurity, wees voorbereid op de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) en maak van deze opportuniteit gebruik om digitaal nog sterker te worden.

Waarom digitaal en verantwoord ondernemen?

De GPDR treedt in werking op 25 mei 2018 en zal een belangrijke invloed hebben zowel op de privacybescherming als op het vermijden van datalekken en malware.

Het in orde zijn met de GDPR en cybersecurity is belangrijk maar vraagt tijd en geld. Ons team helpt u niet alleen met de aspecten legaliteit en veiligheid, maar integreert ook technologie in uw processen om efficiënter samen te werken met uw klanten.

What's in it for you?

  • Uw klanten weten dat hun data in goede handen is.
  • U kan makkelijker digitaal samenwerken met uw klanten. 
  • U bent zich bewust van de risico's en kan hier snel op anticiperen.
  • U maakt slim gebruik van technologie om manuele handelingen te automatiseren.  

Waarop gaan we inzoomen?

Een gezamelijke kick-off
Privacy-check
Cybersecurity-check
Digital-check
Doel

Een gedetailleerd plan van noodzakelijke acties rond de implementatie van de GDPR, gebaseerd op een beroodeling van uw huidig niveau op vlak van naleving van uw gegevens en een legal mapping.

Hoe?

-Interview met de sleutelpersonen in uw bedrijf (CxO, contractmanager, HR) om uw dataverzamelings- proces te bekijken.

-High-level rapport met de sterkes en zwaktes op vlak van privacy.

-Samen een actieplan opstellen om het privacyniveau van uw bedrijf een boost te geven.
Doel

Beoordeling van het huidige beveiligingsniveau van uw onderneming tegen cybercriminaliteit en risico's.
Verhoging van de bewustwording in verband met cybersecurity in uw teams.

Hoe?

-Interview met de sleutelpersonen in uw bedrijf (CxO, IT-manager)

-High-level rapport met de potentiële risico's en controles

-Voorstel van een actieplan om het beveiligingsniveau bij uw mensen en systemen te verbeteren
Doel

Verzamel kennis over de maturiteit van uw digitale transformatie door uw IT-architectuur en het gebruik van digitale tools te evalueren. Risico's en opportuniteiten om uw team en processen efficiënter te maken worden geïdentificeerd alsook hoe u uw klantentevredenheid kan verbeteren door digitaal te werken.

Hoe?

-Interview met de sleutelpersonen in uw bedrijf (CxO, Operations & IT-manager)

-We delen onze visie & best practices rond Digital Business Transformation om u te inspireren en uit te dagen

-Opstellen van een Digital Transformation actieplan
Eén algemeen rapport

 

Wij helpen u te komen tot praktische en concrete acties om uw bedrijf te doen groeien, te professionaliseren. Ons doel is richting en handvaten te geven, zodat u zelf aan de slag kan.

Did you find this useful?