real-estate

Perspectives

Uw vastgoed projecten onder volledige controle

Voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars, aannemers, architecten en studiebureaus, is het van primordiaal belang om projecten steeds onder controle te houden. Projectdata is meestal uitvoerig aanwezig, maar gebruikt u deze ook om projecten financieel op te volgen, te evalueren, projectrisico’s te vermijden en een overkoepelend zicht te hebben over de huidige en toekomstige marges?

Uw vastgoed vragen

Afhankelijk van uw rol (bv. aannemer of project ontwikkelaar) en afhankelijk van het type project zullen volgende vragen voor u van minder of meer belang zijn en telkens anders gekleurd zijn:

 • Hoe krijg ik een eenduidig tussentijds zicht op mijn projectrendement?
 • Wat zal mijn toekomstige marge per project zijn bij oplevering?
 • Wat zijn de toekomstige kasstromen voor elk project? Welke projecten dreigen een kastekort te veroorzaken? Welke zijn mijn “cash cows”?
 • Hoe evalueer ik een go/no go alvorens een project te starten?
 • Welke signalen dien ik op te merken wanneer projecten in het slop dreigen te geraken?
 • Hoe sluit ik mijn projectrapportering aan met mijn financiële rapportering?
 • ...

Telkens andere vragen en doelstellingen, maar wel steeds over hetzelfde project en dezelfde data. Bij elke opdracht gaat Deloitte op zoek naar de specifieke projectrisico’s, die voor u gelden. Dit leidt vervolgens tot de voor u geschikte oplossing om deze risico’s onder controle te houden.

Onze diensten

Door in uw organisatie een eenduidige en transparante financiële analyse van uw vastgoed projecten te implementeren, verhogen we de controle  over uw projecten. In de praktijk betekent dit dat we u assisteren bij o.m.:

 • De definitie van dashboards, rapporten, en analyses door de uitwerking van concrete “reporting templates”
 • Het gebruik van business intelligence en rapporteringstechnologie in te voeren
 • De realisatie van  een periodiek proces van controle en overleg omtrent de rentabiliteit van uw projecten.
 • Een optimalisatie van het periodiek afsluitingsproces te verwezenlijken

Vastgoed BI Templates

Door middel van voor gedefinieerde rapporterings-templates, willen we  onze sectorkennis en ervaring, reeds voorverpakt klaar hebben van bij de start. We gebruiken hiervoor technologie die de standaard vormt voor middelgrote bouwondernemingen.

Did you find this useful?