Analysis

Benieuwd hoe sectorgenoten omgaan met security?

Vul onze vragenlijst in!

Via het Deloitte netwerk krijgen wij alsmaar vaker te horen dat onze klanten het slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Soms blijft de schade binnen de perken, maar veelal is de financiële impact van dergelijke incidenten aanzienlijk.

Al te vaak worden er naast bedrijfsgegevens ook persoonsgegevens gelekt. Europa heeft dit probleem opgenomen in de richtlijnen (GDPR) die vanaf mei 2018 van kracht gaan. Bij verzuiming aan deze regelgeving (die o.a. meldplicht van datalekken oplegt) riskeert men zware boetes.

Voor bedrijven die het slachtoffer geworden zijn van cybercrime, geniet security hoogste prioriteit!  Voor anderen is dit jammer genoeg nog steeds een ver-van-mijn-bed-show.

Benieuwd hoe sectorgenoten omgaan met security?

Vul alvast onderstaande vragenlijst in en wij brengen u op de hoogte over de resultaten.

Cybercrime approach

Did you find this useful?