cybersecurity

News

Hackers richten pijlen steeds vaker op kmo’s  

Belang van up-to-date infrastructuur en goed geïnformeerde medewerkers

Hebt u een idee hoeveel bedrijven het slachtoffer zijn geweest van cybercriminaliteit? Weet u wat de consequenties en kostprijs van een cyberaanval zijn voor uw onderneming? Hackers richten hun pijlen steeds vaker op kmo’s en familiebedrijven. Deze zijn een goed doelwit omwille van het hoge rendement. Met een minimum aan tijd en vaardigheden, slaagt men erin zich toegang te verschaffen tot de bedrijfsgegevens, waaronder ook de gegevens van klanten. Op die manier staan de deuren open voor chantage, afpersing of andere criminele activiteiten.

Ransomware is zo'n voorbeeld van digitale chantage en is de laatste jaren aan een opmars bezig in het kmo-landschap. De kwaadaardige software wordt verzonden als bijlage van een doelgerichte e-mail. Wanneer iemand deze bijlage opent, gijzelt de hacker de bedrijfsgegevens. Om terug toegang te krijgen tot deze gegevens, moet het bedrijf een som geld, 'de ransom', overmaken aan de hacker. Het kost heel wat tijd en kennis om de besmetting onder controle te krijgen.

Een andere veel voorkomende vorm van cybercriminaliteit heet ceo-fraude. Hierbij doet een fraudeur zich voor als de ceo van het bedrijf. In een mail aan de financiële dienst of boekhouding vraagt hij om een overschrijving uit voeren. Hij voegt daaraan toe deze met prioriteit en in alle vertrouwelijkheid te behandelen. Hierdoor overlegt de medewerker niet met een collega en beseft men meestal te laat dat het om oplichting gaat.

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele vormen van cybercrime. De meeste dreigingen impliceren een financiële aderlating en reputatieschade voor de onderneming.

Twee werkpunten: technologische infrastructuur en waakzame medewerkers

Bij iedere wijziging aan de infrastructuur, kan een nieuw beveiligingslek geïntroduceerd worden. Al te vaak blijft het aspect cyber security onderbelicht bij investeringen in digitale infrastructuur. Ook cybercrime maakt een snelle revolutie door. Dreigingen worden alsmaar geavanceerder en dienen zich iedere dag in een nieuwe vorm aan. Op die manier ontsnappen deze aan de firewalls en virusscanners.

Een zeer belangrijk aandachtspunt is bewustmaking bij de gebruikers. Dit gaat van correct geconfigureerde firewalls, werkstations die up-to-date zijn, tot een afdoend wachtwoordbeleid. Combineer mogelijke technologische tekortkomingen met onverschillige of onbewuste eindgebruikers, en we hebben een ideaal doelwit voor Ransomware of andere bedreigingen.

Laat uw digitale beveiliging jaarlijks checken

Een sluitend en pasklaar antwoord bestaat niet, maar een jaarlijkse controle stelt de focus bij en verscherpt de blik, waardoor gepaste maatregelen kunnen worden genomen. Deloitte biedt een jaarlijkse controle op maat van kmo's en familiebedrijven, die de digitale beveiliging naar een hoger niveau tilt. Ook op het vlak van cyber security geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Did you find this useful?