Analysis

Voor het eerst in 4 jaar creëert doorsnee kmo bijkomende waarde

KMO Kompas 2015

We berekenen de waarde van de Belgische kmo aan de hand van volgende formule.

Waarde = (EBITDA x Multiple) + nettokaspositie

Hierbij fluctueert de multiple in de tijd en wordt deze door tal van economische parameters beïnvloed.

Dankzij een positieve evolutie van de nettokaspositie en een uiterst positieve marktwaardering (multiple), heeft de doorsnee kmo in 2014 niet alleen opnieuw de waarde van 2011 geëvenaard, maar zelfs ruimschoots overtroffen. De doorsnee kmo noteert een waardecreatie van 17% in 2014 ten opzichte van 2011. De doorsnee kmo binnen de dienstensector noteert zelfs een waardestijging van 27% in 2014. Ook de gemiddelde industriële onderneming zag haar waarde met gemiddeld 21% groeien het voorbije jaar. Zelfs de doorsnee handelsonderneming kan terugblikken op een mooie waardegroei van 10%. Enkel de bouwsector heeft het waardeverlies van de voorbije 2 jaar nog niet helemaal kunnen compenseren. De mediaanonderneming hier wordt nog steeds met een waardeverlies van 8% ten opzichte van 2011 geconfronteerd.

Klik op de afb. om te vergroten
Did you find this useful?