Article

Financiële performantie

De kengetallen voor een aantal belangrijke sectoren.

Financiële performantie van de exploitatievennootschappen en een aantal sectoren

De tabellen geven een overzicht van de Q-waarden voor de 9 kengetallen van de exploitatievennootschappen. De eerste tabel geeft een overzicht van de Q1-, Q2- en de Q3-waarden1 voor de periode 30/09/2014 - 31/03/2015.
De tweede tabel brengt een samenvatting van de Q2 of mediaanwaarden voor de voorbije 4 jaar.

1

Q1 = percentiel 25: 25% van de ondernemingen presteert minder goed, 75% scoort beter.
Q2 = percentiel 50: De prestatie van de mediaanonderneming. De helft van de ondernemingen scoort zwakker, de helft beter.
Q3 = percentiel 75: 75% van de ondernemingen presteert zwakker, 25% scoort beter.

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p25-financiele-performantie-exploitatievennootschappen-tabel.jpg?logActivity=true

 

Bouw

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p27-sector-bouw-tabel.jpg?logActivity=true

Diensten

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p27-sector-diensten-tabel.jpg?logActivity=true

Diensten - Transport & logistiek

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p28-subsector-transport-logistiek-tabel.jpg?logActivity=true

Handel

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p28-sector-handel-tabel.jpg?logActivity=true

Handel - Groothandel

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p29-subsector-groothandel-tabel.jpg?logActivity=true

Handel - Kleinhandel

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p29-subsector-kleinhandel-tabel.jpg?logActivity=true

Industrie

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p30-sector-industrie-tabel.jpg?logActivity=true

Industrie - Grafische sector

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p30-subsector-grafisch-tabel.jpg?logActivity=true

Industrie - Hout

https://author.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p31-subsector-hout-tabel.jpg?logActivity=true

Industrie - Kunststoffen & chemie

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p31-subsector-kunststof-chemie-tabel.jpg?logActivity=true

Industrie - Metaal

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p32-subsector-metaal-tabel.jpg?logActivity=true

Industrie - Textiel

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p32-subsector-textiel-tabel.jpg?logActivity=true

Agrofood

https://author.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Images/inline_images/kmo-kompas-2015/NL%20charts/NL-Charts%20150dpi/be-acc-kmo-kompas-p33-sector-agrofood-tabel.jpg?logActivity=true

Did you find this useful?