Analysis

Heropleving tewerkstelling

KMO Kompas 2015

In de periode 2011-2014 hebben 38% van de exploitatievennootschappen uit de referentiegroep bijkomend personeel aangeworven. 35% heeft in 2014 minder personeel tewerkgesteld dan in 2011. Per saldo is binnen onze referentiegroep de tewerkstelling de voorbije 3 jaar met 8,3% toegenomen. Deze toename is vooral te danken aan de dienstverlenende bedrijven, met een meertewerkstelling van 18,8%. In de groothandel zijn daarentegen 1,8% banen verloren gegaan. Ook binnen de industrie is de tewerkstelling gedaald met 0,9%. Ook de interimkosten in verhouding tot de totale loonkosten, zijn het voorbije jaar toegenomen. In 2011 vertegenwoordigden de interimkosten 4,3% van de globale personeelskost. In 2014 heeft de doorsnee kmo een toenemend beroep gedaan op uitzendkrachten en is deze kost gestegen tot 4,6% van de globale personeelskost. Een verklaring voor deze toename kunnen we enerzijds vinden in het eenheidsstatuut en de gevolgen daarvan voor de proefperiode en de opzegtermijn. Anderzijds speelt het voorzichtig herstel van de economie een rol. Vooral de bouwsector heeft extra personeel onder de vorm van interimarbeid ingezet. Het aandeel van de interimkosten in de globale personeelskosten is er de voorbije 3 jaar dan ook gestegen van 3,4% tot 4,9%. Binnen de dienstensector stellen we de omgekeerde beweging vast. Hier is het aandeel van de interimkost de voorbije 3 jaar gedaald van 3,9% tot 3,1%.

Klik op afb. om te vergroten
Klik op afb. om te vergroten
Did you find this useful?