Article

Tax Footprint

Alle fiscale en parafiscale lasten gemeten

De Tax Footprint telt alle fiscale en parafiscale lasten samen en meet zo hoeveel een onderneming afdraagt aan de overheid. Bijgaande grafiek toont het overheersende belang van de werkgeversbijdragen aan. Deze is immers goed voor 70% van de totale Tax Footprint. De tweede belangrijkste component in rij is de vennootschapsbelasting, goed voor 22,8%. De diverse taksen groeperen onder meer de niet aftrekbare btw, de accijnzen, de verkeersbelasting, de diverse provinciale en gemeentelijke taksen en de milieuheffingen. Deze zijn samen goed voor 11,9% van de totale Tax Footprint. Per 100 EUR omzet die de doorsnee Belgische exploitatievennootschap realiseert, betaalt ze 5,7 EUR belastingen of patronale RSZ. Een kwart van de ondernemingen draagt zelfs minstens 9,9 EUR per 100 EUR omzet af aan de overheid. De kleine kmo, die maximaal 10 personen tewerkstelt, betaalt gemiddeld 5,6 EUR belastingen of RSZ per 100 EUR omzet. Dit bedrag loopt op tot 7 EUR bij bedrijven die meer dan 50 personen tewerkstellen. Binnen deze categorie ondernemingen stort een kwart van de bedrijven zelfs 10 EUR of meer per 100 EUR omzet aan de overheid.

Did you find this useful?