Analysis

Omzetevolutie : kloof tussen groeibedrijven en andere kmo's neemt toe

KMO Kompas 2015

Kloof tussen groeibedrijven en andere kmo's neemt toe

In 2014 heeft 47,9% van de exploitatie-kmo’s een reële omzetgroei ten opzichte van 2011 gerealiseerd. Bij een reële omzetgroei overtreft de groei de inflatie. In 2014 zijn de consumptieprijzen met gemiddeld 3,17% gestegen ten opzichte van 2011. 6,2% van de bedrijven heeft de voorbije 3 jaar wel een omzetgroei gerealiseerd, doch kleiner dan de gemiddelde inflatievoet. Bij deze groep ondernemingen kunnen we dan ook slechts van een nominale omzetgroei spreken. In 2014 noteerde de mediaanonderneming een omzetgroei van 16,5%.

In 2014 werd nog steeds 45,9% van de kmo’s geconfronteerd met een omzetdaling. Deze omzetdaling bedroeg bij de doorsnee kmo 15,7%. In 2012 beperkte deze gemiddelde omzetdaling zich nog tot 9%. De kloof tussen groeibedrijven en de andere kmo’s is met andere woorden sterk toegenomen de voorbije 3 jaar. Hetzelfde fenomeen geldt binnen de verschillende sectoren. Zo heeft een record aantal dienstverlenende bedrijven (57,3% ) een reële omzetgroei gerealiseerd in 2014. De gemiddelde omzetgroei ten opzichte van 2011 steeg tot 21,2%.

36,9% van de dienstverlenende bedrijven zag in dezelfde periode echter de omzet dalen en dit met gemiddeld 16,4%. In 2012 beperkte deze daling zich nog tot 10,5%. Het aantal kmo’s geconfronteerd met omzetverlies is het sterkst teruggelopen binnen de sector industrie. Eind 2013 noteerde nog 55,9% industriële bedrijven een omzetdaling. Eind 2014 is dit percentage teruggevallen tot 46,6%. De gemiddelde omzetdaling binnen deze groep ondernemingen is de voorbije drie jaar echter quasi verdubbeld van 8,4% in 2012 tot 16,6% in 2014.
De gemiddelde omzetgroei daarentegen beperkte zich in 2014 tot 12,8%.

In 2014 heeft het aantal handelsondernemingen die de verkoop zag achteruitgaan, zich gestabiliseerd rond de 52%. Ook hier is het gemiddeld omzetverlies de voorbije 3 jaar toegenomen van 7,9% in 2012 tot 13,8% in 2014. Ten slotte werd nog steeds 54,5% van de bouwondernemingen met omzetverlies geconfronteerd in 2014. Deze laatste bedroeg gemiddeld 18,3%. Ter vergelijking: in 2012 noteerde 55,5% van de bouwbedrijven een omzetdaling. Deze bedroeg toen 13,8% voor de mediaanonderneming.

Did you find this useful?