Perspectives

Finance

Financiële begeleiding op uw maat

Financiering op maat van de kmo

Het belang van professionele financiële begeleiding wordt voor familiale ondernemingen alsmaar groter. Financiële instellingen en andere financiers beschikken vandaag de dag over zeer veel liquide middelen, maar hanteren al enkele jaren een veel strikter beleid. Bovendien zijn ze ook een stuk veeleisender geworden op vlak van de vereiste informatieverstrekking bij het toekennen van uw financiering.

Om tegemoet te komen aan de wensen en noden van de onderneming biedt het M&A & Finance team van Deloitte Fiduciaire via haar vijfledige aanpak een antwoord op de vraag naar specifieke financiële begeleiding en de zoektocht naar uw financiering.


1. Analyseren
De voorbereiding van uw financiering start bij de analyse van uw financiële performantie, uw huidige financieringsmix, uw financiële behoefte en uw waarborgstructuur.

2. Financiële haalbaarheidsanalyse
Bij de evaluatie van uw financieringsaanvraag zal de terugbetalingscapaciteit steeds centraal staan. Daarom is het opstellen van een onderbouwd financieel plan een absolute must. Deze oefening dient als toets voor de financiële haalbaarheid van uw project of investering. De geprojecteerde resultaten, balansen en liquiditeiten zullen uw financiers de nodige houvast bieden bij de evaluatie van uw financieringsaanvraag.

3. Structureren
Om de slaagkans op het behalen van uw financiering te maximaliseren, is het uitwerken van een optimale financieringsstructuur van toenemend belang. Hierbij wordt uw financiering op de gepaste manier gestructureerd.

4. Ondersteuning bij banknegotiaties
De analyse, budgettering en de uitgewerkte financieringsstructuur vormen samen met het ondernemingsplan uw financieringsdossier. Op die manier zullen uw financiers en investeerders zich een goed beeld kunnen vormen van uw onderneming. Aan de hand van dit document begeleiden we u in uw zoektocht, zowel met bancaire als alternatieve financiers.

5. Rapporteren
Eenmaal uw financiering is goedgekeurd, zal u op regelmatige basis de nodige financiële cijfers presenteren. Aan de hand van deze rapportering bespreekt u met uw financier hoe het vooropgesteld plan zich realiseert vanuit financieel, fiscaal en juridisch oogpunt.

Business & Finance X-ray

Heel wat ondernemingen worden steeds meer geconfronteerd met stagnerende verkopen, dalende marges en/of een krappere liquiditeitspositie. Daarnaast is ook het financieringsklimaat sinds een aantal jaren volatieler en uitdagender geworden. Een adequate financiële aansturing is hierbij een ‘must’ voor het bepalen van de toekomstige richting van uw onderneming. Het maken van de juiste keuzes zal aansluitend het nodige vertrouwen creëren bij uw interne en externe stakeholders. Deloitte Fiduciaire M&A & Finance kan u bijstaan aan de hand van de Business & Finance X-ray.

Herstructurering en WCO-begeleiding

....................

Did you find this useful?