Article

M&A Deal Making

­Aankoop, verkoop, waardering en begeleiding

Uw bedrijf verkopen

U overweegt uw bedrijf te verkopen? Deloitte Fiduciaire neemt de verantwoordelijkheid voor de volledige coördinatie, begeleiding en afronding van het verkoopproces. De multidisciplinaire aanpak en de onafhankelijkheid van Deloitte Fiduciaire garanderen u een optimale en uiterst professionele begeleiding van het gehele proces:

1.       Verkoopklaar maken van uw onderneming

Om uw aandeelhouderswaarde te maximaliseren, is het aangewezen om gedurende twee à drie jaar voor de effectieve verkoop al stil te staan bij een aantal potentiële valkuilen, zodat deze zo goed mogelijk kunnen worden afgedekt.

De taak van Deloitte Fiduciaire bestaat er hier in mogelijke valkuilen te identificeren en in samenwerking met u of uw management de waarde van uw onderneming te maximaliseren. In dit kader kunt u een beroep doen op ons Vendor Due Diligence aanbod of kunt u ons vragen om een Business & finance X-ray uit te voeren.

Een aantal vaak voorkomende pijnpunten zijn onder meer:

 • Optimalisatie werkkapitaalbehoefte
 • Vermenging van bedrijfs- en privévermogen
 • Onroerend goed-structuur
 • Alle kennis zit bij de aandeelhouders

2.       Waardebepaling

Een correcte prijsverwachting is cruciaal voor het succesvol afronden van een verkooptransactie. Daarom kunnen wij u bijstaan bij de opmaak van een objectieve waardebepaling van uw onderneming. Deze objectieve waardebepaling kan dan als basis dienen bij het vooropstellen van een marktconforme prijszetting.

3.       Het vinden en benaderen van geschikte kopers

In nauw overleg met de opdrachtgever identificeren en selecteren onze experten potentiële kopers. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de bestaande contacten binnen het Deloitte netwerk (zowel nationaal als internationaal), alsook de ruime sectorkennis vanl het M&A & Finance team. Ook andere departementen binnen Deloitte kunnen worden geraapdleegd.  

Bij de contactnames van de weerhouden partijen staat confidentialiteit centraal. Deloitte Fiduciaire M&A & Finance hanteert bijvoorbeeld geen mailinglijsten of afficheert de aangeboden bedrijven in geen geval op internet of sociale media. Gezien zowel fusies als overnames vaak zeer gevoelige materie bevatten, trachten wij via een confidentiële en professionele aanpak ten allen tijden toegevoegde waarde te creëren voor de klant.

4.       Onderhandelen en afronden

Om de transactie in goede banen te leiden en te finaliseren staan onze specialisten u bij tijdens de informatie-aanlevering (o.a. het faciliteren van de Due Diligence), de onderhandelingen en bij de opmaak van de nodige contracten. Hiervoor kunnen wij een  beroep doen op ons eigen gespecialiseerd M&A Deal services team.

Een bedrijf kopen

1.       (Volledige) aankoopbegeleiding

Bent u reeds in contact met een specifieke target-onderneming, of wenst u een bepaalde markt in kaart te brengen om targets te identificeren? Deloitte Fiduciaire M&A & Finance staat u graag bij gedurende het gehele aankoopproces. U kunt op ons onder meer beroep doen voor:

 • De identificatie van mogelijke targets
 • Het (anoniem) benaderen van targets
 • Het opmaken van een objectieve waardebepaling van de target
 • Het voeren van onderhandelingen
 • De opmaak van een financiële haalbaarheidsanalyse
 • Het faciliteren van bankenrondes
 • Het boekenonderzoek / Due Diligence
 • De opmaak van de nodige juridische contracten
 • Het optimaal structureren van de transactie

2.       Particuliere investeerders

Bent u een particuliere investeerder die graag een onderneming wenst over te nemen? Dan maken wij tevens graag kennis met u. Nationaal ontmoeten wij tal van mensen die vaak na een jarenlange carrière of puur uit interesse zelf de handen uit de mouwen willen steken. Deloitte Fiduciaire M&A & Finance beschikt over een ruim netwerk van ondernemers die op zoek zijn naar een nieuwe investeringsopportuniteit. Op basis van de door u vooropgestelde investeringscriteria worden onze verkoopmandaten aan u voorgesteld. Gezien wij confidentialiteit hoog in het vaandel dragen, worden de bedrijven die wij begeleiden bij verkoop niet algemeen vrijgegeven. Wij nodigen u echter graag uit voor een persoonlijk gesprek teneinde uw overnamecriteria in kaart te brengen en u eventuele opportuniteiten voor te stellen indien deze aan uw criteria voldoen.

Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Tal van ondernemingen komen vroeg of laat op een punt waarbij ze stilstaan bij de waarde van hun onderneming. Gezien de waardering van uw onderneming een complex gegeven is, stelt Deloitte Fiduciaire M&A & Finance een team van experts ter beschikking.

Onze medewerkers waarderen bedrijven in het kader van:

 • Overnames (zowel voor aan- als verkooptransacties)
 • Familiale regelingen
 • De voorbereiding van een toekomstige verkoop
 • Inbreng in een holding
 • Kapitaalverhogingen
 • Reorganisaties
 • ...

 

In haar aanpak gebruikt Deloitte een aantal courant gebruikte waarderingsmethodes die elk bijdragen tot de waardebepaling van een onderneming. Deze waarderingsmethodes zijn bijvoorbeeld de substantiële waarde, de DCF waarde, de multiple waarde, etc.

Begeleiding startende ondernemingen

Via diverse initiatieven investeert Deloitte in beloftevolle jonge ondernemingen (Technology Fast50, Rising Star, Booster Academy, enz). In dit kader komen wij vaak in aanraking met zogenaamde “fast growing companies”, die vaak specifieke vragen hebben en een eigen aanpak vereisen.

Dergelijke startende ondernemingen worden door Deloitte Fiduciaire M&A & Finance steeds vaker bijgestaan bij onder meer het aantrekken van risico- en groeikapitaal, opmaak/review van het business plan en/of financieel plan, enzovoort.

Deloitte hanteert hierbij een unieke aanpak door een aantal interactieve workshops te organiseren waarbij het business model waar nodig wordt geoptimaliseerd en de ondernemers van dichtbij worden gecoacht. Onderwerpen die in deze workshops aan bod kunnen komen zijn:

 1. Markt en competitie
 2. Product en technologie
 3. Go-to-market
 4. Financieel plan
 5. ...

Begeleiding van een MBO / MBI / OBO / Fusies

Management buy-out

Een management buy-out is een overnamevorm waarbij het huidige management de bestaande aandeelhouders uitkoopt.

 

Management buy-in

Een management buy-in is een overnamevorm waarbij een extern management de aandelen van de onderneming verwerft en aantreedt als nieuw management in de overgenomen vennootschap.

Owner buy-out

Een owner buy-out is een overnamevorm waarbij de eigenaar samen met een externe investeerder zijn eigen bedrijf overneemt via een nieuw op te richten vennootschap. Deze techniek laat toe reeds een deel van de waarde van de onderneming te verzilveren. Recente transacties leren ons dat deze vorm van transactie in het kader van een familiale overdracht een zéér interessant gegeven kan zijn.

Fusies

Ook bij fusies, waarbij 2 bedrijven samensmelten tot 1 nieuwe entiteit, kunnen onze medewerkers u van dienst zijn. Onze werkzaamheden kunnen bij deze transactievorm gaan van een eerder strategische insteek voor de transactie tot de integratie na de transactie.

Did you find this useful?