Article

M&A Deal Services

Fiscale en juridische begeleiding bij transacties en financieringen

Bij een overnameproces dient voldoende belang gehecht te worden aan de fiscale en juridische begeleiding doorheen het proces.

Onze juridische medewerkers helpen u bij het opstellen van een Letter of Intent, de verkoopovereenkomst, de garantieregeling (verklaringen en waarborgen), de aandeelhouders-/managementovereenkomst en alle andere juridische documenten die de deal vereist.

Daarnaast zijn onze in-house fiscalisten nauw betrokken bij de transactie teneinde de fiscale aspecten ten gronde te onderzoeken.


Ons multidisciplinair team staat u ook bij in de structurering van de overnamefinanciering. Hierbij wordt de structuur zodanig opgebouwd dat de terugbetalingscapaciteit gemaximaliseerd wordt, en u bijgevolg maximale externe financiering kan genieten voor de beoogde transactie.

Due Diligence / Boekenonderzoek

De scope van het boekenonderzoek wordt altijd in samenspraak met de cliënt bepaald, en is afhankelijk van de omvang van de transactie en de bijhorende risico’s. Onze M&A Deal Service specialisten richten zich op de meest kritische elementen van de transactie:

  • Het identificeren en kwantificeren van de industriële en de deal-specifieke risico's en kansen.
  • Het evalueren van de kwaliteit en de redelijkheid van de historische en verwachte winsten en kasstromen.
  • Het beoordelen van de kwaliteit van de activa.
  • Het identificeren van verborgen kosten, verplichtingen en risico's.
  • Het identificeren en kwantificeren van fiscale risico's.
  • Het identificeren en kwantificeren van risico's die in een later stadium als deal breakers zouden kunnen fungeren; en
  • Het aanstippen van aangelegenheden die de prijs of overige contractvoorwaarden kunnen beïnvloeden.

Ons M&A Deal Services team heeft brede ervaring in due diligence-diensten gericht op de specifieke behoeften van de klanten (Private Equity-fondsen, industriële kopers of private investeerders). Gedurende deze werkzaamheden wordt voortdurend gestreefd naar het identificeren van opportuniteiten die waarde kunnen toevoegen aan de business.

Ons team kan u bijstaan bij:

  • Financiële due diligence
  • Juridische due diligence (vennootschapsrecht, commercieel recht, sociaal recht, etc.)
  • Fiscale due diligence (directe en indirecte belastingen)


Vendor due diligence:
Een door de verkoper geïnitieerde due diligence (= Vendor due diligence) maximaliseert de waarde van uw onderneming door het vroegtijdig identificeren van mogelijke issues en het vermijden van verrassingen gedurende het verkoopproces. Zodoende kunnen deze issues reeds geremedieerd worden om de onderneming verkoopklaar te maken.

Did you find this useful?