Article

M&A & Finance Actualia

De one stop shop voor technisch en actueel nieuws rond fusies, overnames en finance

Overdracht familiale bedrijven: brengt de omzendbrief verduidelijking?

Op 15 december 2015 werd een omzendbrief uitgevaardigd betreffende de interpretatie van de Vlaamse Codex Fiscaliteit inzake de overdracht van familiale vennootschappen en ondernemingen aan een gunsttarief. Hierin werden bepaalde standpunten ingenomen.
 

M&A: onzekerheden wanneer datum ‘signing’ en ‘closing’ niet samenvallen

Bij een overdracht van aandelen vindt de ondertekening van de overdrachtsovereenkomst (de zgn. ‘signing’) vaak plaats op hetzelfde moment als de concrete uitvoering van de overeenkomst (zijnde de overdracht van de eigendom van de aandelen, de zgn. ‘closing’,). Bij een aandelentransactie kunnen er echter redenen zijn om de signing en de closing uit elkaar te halen. De redenen kunnen divers zijn.
 

De zoektocht naar de gepaste financieringsoplossing in een bloeiende overnamemarkt

De overnamemarkt draait de laatste kwartalen opnieuw op volle toeren. Door de aanhoudende lage marktrente en de interesse van heel wat kandidaat-kopers/investeerders, kennen de overnameprijzen een stijgende tendens. Voor de financiering van deze hogere multiples lijken overnemers steeds meer een oplossing te vinden via een bijkomende inspanning vanuit zowel bancaire als niet-bancaire hoek.

Lees meer

Did you find this useful?