Article

Stuur uw projectorganisatie pro-actief in de juiste richting

Project Performance Monitor voor bouwondernemingen

Voor bouwbedrijven, aannemers, architecten en studiebureaus, is het van essentieel belang om projecten en hun rendabiliteit steeds onder controle te houden. Projectdata zijn meestal aanwezig, maar gebruikt u deze ook om projecten financieel op te volgen en te evalueren, projectrisico’s te vermijden en een overkoepelend zicht te hebben op de huidige en toekomstige marges?

Heeft u volgende vragen maar kunt u ze niet direct beantwoorden:

  • Hoeveel uren werden de afgelopen weken gepresteerd op de lopende projecten?
  • Welke projecten dreigen in het slop te geraken?
  • Hoe varieert mijn projectwinstgevendheid per type activiteit?
  • Is er voldoende marge op de projecten om de vaste kosten te dekken?

Wat kan ons aanbod voor u betekenen?

Onze Project Performance Monitor stuurt uw marge-gedreven projectorganisatie proactief aan vanuit de juiste financiële én operationele inzichten naar de verschillende stakeholders. Dit alles wordt ondersteund door een krachtige projectrapporteringstool. Samen met u bekijken we lopende en afgesloten projecten vanuit een helikopterperspectief. Onze inzichten leiden tot acties voor elk individueel project. Hiermee houdt u de controle over de rendabiliteit van uw project.

Quick Scan

De set-up en roll-out van de Project Performance Monitor starten bij de evaluatie van uw marge-gedreven projectorganisatie. Aan de hand van gesprekken en workshops met u en diverse key-users detecteren we jullie noden en de risico’s die schuilen in de huidige manier van werken. We maken een plan van aanpak voor de set-up en roll-out van de financiële en operationele projectrapportering. Een goede voorbereiding legt de basis voor een optimaal resultaat.

Set-Up

Door middel van vooraf gedefinieerde rapporteringstemplates hebben we onze sectorkennis en ervaring reeds klaar. Eens de nodige project gerelateerde data verzameld zijn, zoals bepaald in de Quick Scan, gaan onze getrainde experts aan de slag bij u om de rapporteringsomgeving te optimaliseren. We geven u een korte opleiding zodat u deze elke rapporteringsperiode kan blijven gebruiken zonder dat u ons daarbij nodig heeft.

Roll-Out

We leren u en uw team om de organisatie proactief te sturen aan de hand van data door middel van een periodiek proces van controle en overleg omtrent de rendabiliteit van uw projecten. We maken periodiek de projectrapportering en bespreken deze met u en uw projectleiders. Zo zijn we uw financieel klankbord en gesprekspartner. Samen met u werken we aan de verdere professionalisering van uw marge-gedreven projectorganisatie.

 

Welke impact zal dit teweegbrengen op uw organisatie?

  • Meer inzicht in uw projecten en organisatie
  • Verhoging van uw interne efficiëntie
  • Win tijd en geld

Did you find this useful?