Article

IFRS informatiebrief Nr. 23

Overzicht van de recentste IFRS ontwikkelingen - Januari 2014

De IFRS Informatiebrief bericht u periodiek over het jongste nieuws en de recentste ontwikkelingen in verband met IFRS en de eventuele gevolgen ervan voor de financiële verslaggeving in Europa en in België.

Overzicht

Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer van onze IFRS informatiebrief voor. De IFRS Informatiebrief bericht u periodiek over het jongste nieuws en de recentste ontwikkelingen in verband met IFRS en de eventuele gevolgen ervan voor de financiële verslaggeving in Europa en in België.

Op het vlak van de standaarden werd het tweede halfjaar van 2013 gekenmerkt door de finalisatie van de bepalingen omtrent hedge accounting in IFRS 9 – Financiële instrumenten, de standaard dat IAS 39 – Financiële instrumenten: opname en waardering zou vervangen en waarvan de finalisatie verwacht wordt in 2014. In het algemeen laten de nieuwe bepalingen meer flexibiliteit toe in de toepassing van hedge accounting. Aldus wordt de voornaamste kritiek op de bestaande standaard wordt beantwoord, namelijk dat de strikte regels het beheer van de risico’s door een onderneming niet altijd op een adequate manier weerspiegelden.

Verder heeft het IASB twee cycli van jaarlijkse verbeteringen aan IFRS gefinaliseerd, zodat niet minder dan 11 standaarden worden gewijzigd. Deze aanpassingen hebben een geringe impact en zijn toepasbaar vanaf het boekjaar 2015. In het tweede halfjaar heeft het IASB eveneens een voorstel van standaard gepubliceerd met betrekking tot de volgende cyclus van jaarlijkse verbeteringen aan IFRS.

Tenslotte is er nog de aanpassing aan IAS 19 met betrekking tot de verwerking van de werknemersbijdragen in een toegezegd-pensioenregeling. Deze aanpassingen komen over het algemeen overeen met de huidige praktijken.

Naast de ontwikkelingen op het vlak van de standaarden heeft het ESMA zijn prioriteiten gepubliceerd in het kader van het nazicht van de jaarrekeningen 2013 van de beursgenoteerde ondernemingen. Niemand twijfelt er aan dat het FSMA deze prioriteiten ook in België zal opvolgen. Tenslotte heeft onze landgenoot, Philip Maystadt, een rapport gepubliceerd met aanbevelingen met betrekking tot de versteviging van de Europese bijdrage aan de ontwikkeling van IFRS standaarden en de verbetering van beheersorganen die deelnemen aan deze ontwikkeling.

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw eventuele opmerkingen of ideeën. U kan eveneens de nieuwsbrief in het Frans raadplegen

Januari 2014
Did you find this useful?