Article

IFRS informatiebrief Nr. 24

Overzicht van de recentste IFRS ontwikkelingen - Juli 2014

De IFRS Informatiebrief bericht u periodiek over het jongste nieuws en de recentste ontwikkelingen in verband met IFRS en de eventuele gevolgen ervan voor de financiële verslaggeving in Europa en in België.

Overzicht

Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer voor van onze IFRS informatiebrief. De IFRS Informatiebrief bericht u periodiek over het jongste nieuws en de recentste ontwikkelingen in verband met IFRS en de eventuele gevolgen ervan voor de financiële verslaggeving in Europa en in België.

Het eerste halfjaar van 2014 werd voornamelijk gekenmerkt door de publicatie van de nieuwe standaard (IFRS 15) met betrekking tot de opname van omzet (opbrengsten). IFRS 15 omvat gedetailleerdere en preciezere bepalingen waarvan de toepassing mogelijk belangrijke gevolgen zou kunnen hebben ten opzichte van de huidige verwerking, dit specifiek in bepaalde sectoren. Verder zou de nieuwe standaard andere elementen van de organisatie kunnen impacteren, zoals prestatie-indicatoren, de bankcovenanten en de berekening van de bonussen en andere verloningssystemen. Daar IFRS 15 retrospectief moet toegepast worden vanaf het boekjaar 2017 (met een geanticipeerde toepassing toegelaten), is het aangeraden om reeds nu de mogelijke impact van deze standaard op de organisatie in te schatten.

We vestigen eveneens de aandacht op de publicatie van IFRS 14 die een voorlopige oplossing biedt met betrekking tot gereguleerde activiteiten maar welliswaar beperkt is tot de eerste toepassers van IFRS die actief zijn in prijsgereguleerde activiteiten.

Het IASB heeft ook drie aanpassingen gefinaliseerd aan bestaande standaarden waarvan de impact eerder specifiek en/of beperkt is.

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw eventuele opmerkingen of ideeën. De franstalige versie van deze nieuwsbrief is eveneens beschikbaar.

Juli 2014
Did you find this useful?