Article

Luchtvaart – Implicaties van de nieuwe lease-standaard

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft de lease-standaard IFRS 16 gepubliceerd in januari 2016. Hoe zal dit de luchtvaart beïnvloeden?

Wat is IFRS 16?

IFRS 16 bevat een alomvattend model voor de identificatie van leaseovereenkomsten en de verwerking ervan in de jaarrekeningen van zowel lessees (huurders) en lessors (verhuurders). Een van de meest opmerkelijke aspecten van IFRS 16 is dat de boekhoudkundige verwerking voor de lessee en lessor asymmetrisch is.

Voor lessees introduceert IFRS 16 één unieke boekhoudkundige verwerking, namelijk de opname van een recht-op gebruik (right of use) actief en een leaseverplichting.

Voor lessors blijft het huidige onderscheid tussen financiële en operationele lease grotendeels ongewijzigd.

IFRS 16 zal IAS 17 vervangen voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

IFRS industry insights

De publicatie in bijlage belicht kwesties uit de nieuwe lease-standaard die van belang zijn voor de luchtvaartsector.

  • Voor lessees met operationele leaseovereenkomsten zal een 'vliegtuig' als een recht-op-gebruik actief op de balans verschijnen, samen met een leaseverplichting.
  • Belangrijke KPI's zoals ROCE zullen worden beïnvloed – voor sommigen zullen die toenemen, voor anderen afnemen.
  • Voor leases in buitenlandse valuta zal er een toename zijn in de volatiliteit van winst en verlies wanneer de leaseverplichting en valuta opnieuw geherwaardeerd worden.
  • Voor een “wet-lease” moeten enkel de betalingen die betrekking hebben op het gebruik van het vliegtuig beschouwd worden; het gedeelte van de betalingen die betrekking hebben op bijkomende diensten mag afzonderlijk verwerkt worden.
  • De wijzigingen voor een entiteit en de vergelijking met gelijkaardige bedrijven zullen moeten verklaard worden aan de verschillende stakeholders.
Did you find this useful?