Article

Energie- en nutsbedrijven – Implicaties van de nieuwe lease-standaard

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft de lease-standaard IFRS 16 gepubliceerd in januari 2016. Hoe zal dit energie- en nutsbedrijven beïnvloeden?

Wat is IFRS 16?

IFRS 16 bevat een alomvattend model voor de identificatie van leaseovereenkomsten en de verwerking ervan in de jaarrekeningen van zowel lessees (huurders) en lessors (verhuurders). Een van de meest opmerkelijke aspecten van IFRS 16 is dat de boekhoudkundige verwerking voor de lessee en lessor asymmetrisch is.

Voor lessees introduceert IFRS 16 één unieke boekhoudkundige verwerking, namelijk de opname van een recht-op gebruik (right of use) actief en een leaseverplichting.

Voor lessors blijft het huidige onderscheid tussen financiële en operationele lease grotendeels ongewijzigd.

IFRS 16 zal IAS 17 vervangen voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

IFRS industry insights

De publicatie in bijlage belicht kwesties uit de nieuwe lease-standaard die van belang zijn voor energie- en nutsbedrijven.

  • Het onderscheid tussen operationele en financiële lease zal niet langer van toepassing zijn voor lessees; een recht-op-gebruik actief, samen met een leaseverplichting, zal worden opgenomen op de balans. Dit is van toepassing voor alle leaseovereenkomsten, met een paar uitzonderingen.
  • Wijzigingen in de definitie van een leaseovereenkomst: sommige overeenkomsten die in het verleden buiten het toepassingsgebied van de lease-standaard vielen, zouden onder IFRS 16 als leaseovereenkomsten worden beschouwd.
  • EBITDA zal in het algemeen toenemen aangezien de operationele leasekosten vervangen zullen worden door afschrijvingen en interesten, maar ook de schuldratio (gearing) zal toenemen, wat de mogelijkheid van een onderneming om bijkomende schulden aan te gaan, zal beïnvloeden.
  • Voor lessors blijven de voorwaarden grotendeels dezelfde; als gevolg van de wijzigingen aan de verwerking door lessees , zouden lessors echter een impact ondervinden op de looptijd en de voorwaarden van overeenkomsten die lessees zouden willen afsluiten.

Praktische voorbeelden voor energie- en nutsbedrijven

Examples Customer rights Supplier rights Other factors Conclusion under IFRS 16
1 - Solar farm Contract to purchase all output over 20 year life of plant.
Design of plant specified by customer.
Responsible for building and operating plant and operating and maintaining to customer specifications. Supplier will receive tax credits for the construction. Contract contains a lease as the customer has the right to direct how and for what purpose the asset is used, as predetermined by the design of the plant.
2 - Solar farm Purchases all output. Schedule of output is pre-determined.
Customer has no right of access to the plant or decision making rights.
Owns and operates the plant, cannot substitute the plant.
Supplier designed and built the plant with no involvement of the customer.
  Contract does not contain a lease since customer rights do not extend beyond those of a customer in a typical supply or service contract.
3 - Solar farm Purchases all power over a particular period.
Customer issues instructions on operating the plant and controls quantity and timing of delivery.
Supplier operates and maintains the plant.   Contract contains a lease as customer is making the decisions about how and for what purpose the asset is being used.
4 - Fibre optic cable Right to use three physically distinct fibres within a fibre optic cable.
Customer makes decision about use.
Supplier responsible for repairs and maintenance. Can only substitute for reasons of repair, maintenance or malfunction.   Customer has right of control and contract contains a lease.
5 - Fibre optic cable Right to use specified amount of capacity within fibre optic cable (cable contains 15 fibres with similar capacities). Supplier determines which fibres are used.   Contract does not contain a lease as the capacity portion is not physically distinct, and hence customer does not control it.

Did you find this useful?