Article

Vastgoed – Implicaties van de nieuwe lease-standaard

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft de lease-standaard IFRS 16 gepubliceerd in januari 2016. Hoe zal dit vastgoedbedrijven beïnvloeden?

Wat is IFRS 16?

IFRS 16 bevat een alomvattend model voor de identificatie van leaseovereenkomsten en de verwerking ervan in de jaarrekeningen van zowel lessees (huurders) en lessors (verhuurders). Een van de meest opmerkelijke aspecten van IFRS 16 is dat de boekhoudkundige verwerking voor de lessee en lessor asymmetrisch is.

Voor lessees introduceert IFRS 16 één unieke boekhoudkundige verwerking, namelijk de opname van een recht-op gebruik (right of use) actief en een leaseverplichting.

Voor lessors blijft het huidige onderscheid tussen financiële en operationele lease grotendeels ongewijzigd.

IFRS 16 zal IAS 17 vervangen voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

IFRS industry insights

De publicatie in bijlage belicht kwesties uit de nieuwe lease-standaard die van belang zijn voor de vastgoedsector.

  • De meeste leaseovereenkomsten (huurcontracten) met betrekking tot onroerende goederen zullen op de balans van de lessee komen, waardoor deze laatste een recht-op-gebruik actief en een leaseverplichtingen moet opnemen, met uitzondering van componenten met betrekking tot onderhoud of andere diensten die vervat zitten in de betalingen.
  • Lineaire operationele lease kosten zullen worden vervangen door afschrijvingen en interestkosten.
  • Er is geen verplichting om variabele betalingen in te schatten, behalve voor huurbetalingen die variëren volgens een index of tarief. Deze worden initieel gewaardeerd tegen de koers op de aanvangsdatum, en worden vervolgens geherwaardeerd.
  • Voor “sale and leaseback”-transacties wordt enkel de winst op het deel van het actief dat niet wordt gehuurd (niet het leaseback-gedeelte) onmiddellijk opgenomen.
  • Het verzamelen van alle benodigde gegevens voor de implementatie kan een flinke opgave zijn. Twee bijzondere praktische uitdagingen zijn het bepalen van de juiste verdisconteringsvoet en het herwaarderen van de activa en verplichtingen wanneer de betalingen veranderen doorheen de tijd.

Hieronder kan u het kostenprofiel vinden na toepassing van IFRS 16 voor een individuele leaseovereenkomst

Did you find this useful?