Article

Telecommunicatie – Implicaties van de nieuwe lease-standaard

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft de lease-standaard IFRS 16 gepubliceerd in januari 2016. Hoe zal dit telecombedrijven beïnvloeden?

Wat is IFRS 16?

IFRS 16 bevat een alomvattend model voor de identificatie van leaseovereenkomsten en de verwerking ervan in de jaarrekeningen van zowel lessees (huurders) en lessors (verhuurders). Een van de meest opmerkelijke aspecten van IFRS 16 is dat de boekhoudkundige verwerking voor de lessee en lessor asymmetrisch is.

Voor lessees introduceert IFRS 16 één unieke boekhoudkundige verwerking, namelijk de opname van een recht-op gebruik (right of use) actief en een leaseverplichting.

Voor lessors blijft het huidige onderscheid tussen financiële en operationele lease grotendeels ongewijzigd.

IFRS 16 zal IAS 17 vervangen voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

IFRS industry insights

De publicatie in bijlage belicht kwesties uit de nieuwe lease-standaard die van belang zijn voor telecombedrijven.

  • Het bepalen of een contract controle over specifieke activa overdraagt, vereist significante beoordelingen voor contracten zoals netwerkdiensten.
  • Leaseovereenkomsten met een looptijd van 12 maanden of minder die geen aankoopoptie bevatten, en leaseovereenkomsten voor activa met een lage waarde mogen boekhoudkundig verwerkt worden als diensten.
  • High-level analyses op basis van de huidige toelichtingen geeft een mogelijke gemiddelde stijging van de EBITDA-marge met 2,5% aan.
  • Uit eerder onderzoek van ‘s werelds 50 grootste telecomoperatoren blijkt dat recht-op-gebruik activa voor een bedrag tot $125 miljard zouden worden toegevoegd aan de balansen, terwijl de brutoschuld tussen 15 en 20% zal stijgen.
Did you find this useful?