Article

IFRS informatiebrief Nr. 25

Overzicht van de recentste IFRS ontwikkelingen - Maart 2015

De IFRS Informatiebrief bericht u periodiek over het jongste nieuws en de recentste ontwikkelingen in verband met IFRS en de eventuele gevolgen ervan voor de financiële verslaggeving in Europa en in België.

Overzicht

Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer voor van onze IFRS informatiebrief. De IFRS Informatiebrief bericht u periodiek over het jongste nieuws en de recentste ontwikkelingen in verband met IFRS en de eventuele gevolgen ervan voor de financiële verslaggeving in Europa en in België.

Het tweede semester van 2014 werd gekenmerkt door de finalisatie van de standaard omtrent financiële instrumenten (IFRS 9) die IAS 39 zal vervangen vanaf het boekjaar 2018, mits goedkeuring door de Europese Unie. Tijdens deze laatste fase van de standaard heeft het IASB onder andere een nieuw model vastgelegd wat betreft waardeverminderingen op financiële activa dat gebaseerd is op het anticiperen van waardeverminderingen. IFRS 9 verplicht het gebruik van een model gebaseerd op verwachte verliezen (expected loss model) in plaats van het model gebaseerd op opgelopen verliezen (incurred loss model) zoals voorzien in IAS 39.

Tijdens het voorbije semester heeft het IASB ook 5 aanpassingen van standaarden gefinaliseerd met een beperkte of specifieke draagwijdte, met uitzondering van de aanpassingen aan IAS 1 – Presentatie van de Jaarrekening waarin het materialiteitsbeginsel en de principes omtrent de presentatie en de structuur van de financiële staten worden verduidelijkt (meer flexibiliteit).

Vier voorstellen van standaarden werden eveneens gepubliceerd, waaronder het globale project ter verbetering van de toelichtingen in de jaarrekening.

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw eventuele opmerkingen of ideeën. De franstalige versie van deze nieuwsbrief is eveneens beschikbaar.

Maart 2015
Did you find this useful?