Article

IFRS informatiebrief Nr. 26

Overzicht van de recentste IFRS ontwikkelingen - Februari 2016

De IFRS Informatiebrief bericht u periodiek over het jongste nieuws en de recentste ontwikkelingen in verband met IFRS en de eventuele gevolgen ervan voor de financiële verslaggeving in Europa en in België.

Overzicht

Op het vlak van de standaarden zagen we in 2015 de publicatie door het IASB van verschillende voorstellen van standaarden waarvan de draagwijdte eerder beperkt en specifiek is. Hierbij vestigen we voornamelijk de aandacht op het project ter aanpassing van het conceptueel raamwerk waarvan de principes de basis vormen voor de ontwikkeling van nieuwe standaarden en interpretaties, de voorstellen tot verduidelijking van de nieuwe standaard rond opbrengsterkenning (IFRS 15) waarvan de ingangsdatum werd uitgesteld naar het boekjaar 2018 en de publicatie van een voorstel tot praktisch overzicht (Practice Statement) rond het concept materialiteit.

Op het vlak van de interpretaties heeft het IFRS IC onder andere een voorstel van interpretatie gepubliceerd met betrekking tot de verwerking van fiscale onzekerheden, een onderwerp dat zeer actueel is als gevolg van de beslissing van de Europese Commissie begin 2016 om bepaalde rulings verstrekt door de Belgische belastingautoriteiten als illegaal te bestempelen volgens de Europese regels rond staatshulp.

Op het vlak van de toezichthouders merken we de publicatie van het ESMA van de prioriteiten voor het boekjaar 2015 op.

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw eventuele opmerkingen of ideeën. De franstalige versie van deze nieuwsbrief is eveneens beschikbaar.

Download deze nieuwsbrief hier
Did you find this useful?