Article

IFRS informatiebrief Nr. 27

Overzicht van de recentste IFRS ontwikkelingen - September 2016

De IFRS Informatiebrief bericht u periodiek over het jongste nieuws en de recentste ontwikkelingen in verband met IFRS en de eventuele gevolgen ervan voor de financiële verslaggeving in Europa en in België.

Overzicht

IFRS 16 - Lease-overeenkomsten

Meer dan 10 jaar na het opstarten van het project heeft het IASB in januari 2016 de nieuwe standaard IFRS 16 met betrekking tot lease-overeenkomsten gefinaliseerd. Deze standaard vervangt de huidige standaard IAS 17 en de daarmee gepaard gaande interpretaties. Op voorwaarde van de goedkeuring op Europees niveau vereist de nieuwe standaard met ingang van het boekjaar 2019 het systematisch opnemen van de rechten en verbintenissen verbonden aan lease-overeenkomsten in het overzicht van de financiële positie van de lessee, behalve uitzonderingen voor korte-termijnleases (minder dan 1 jaar) of activa met een lage waarde. In principe retrospectief van toepassing zal IFRS 16 effecten creëren die buiten het boekhoudkundig kader gaan. We denken onder meer aan prestatie-indicatoren, zoals EBITDA, de gevolgen op verloningsystemen (bonus), het respecteren van bankcovenanten als gevolg van de toename van de schuldgraad, de informatica-systemen voor het verzamelen en verwerken van de gegevens nodig voor het verwerken van de lease-overeenkomsten op de balans, de beslissing tussen aankoop en huur…

Verder heeft het IASB in de loop van het eerste semester van 2016 verschillende aanpassingen aan standaarden gepubliceerd, waarvan de gevolgen veel beperkter zijn, o.a.:

  • Aanpassingen aan IAS 12 met betrekking tot uitgestelde belastingvorderingen
  • Wijzigingen aan IAS 7 in het kader van het project over informatieverschaffing
  • Verduidelijking van IFRS 15 - Opbrengsten uit contracten met klanten
  • Wijizigingen aan IFRS 2
  • Voorstel van standaard met betrekking tot IFRS 3 en IFRS 11

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw eventuele opmerkingen of ideeën. De franstalige versie van deze nieuwsbrief is eveneens beschikbaar.

Download deze nieuwsbrief hier
Did you find this useful?