Article

IFRS informatiebrief Nr. 28

Overzicht van de recentste IFRS ontwikkelingen - Februari 2017

De IFRS Informatiebrief bericht u periodiek over het jongste nieuws en de recentste ontwikkelingen in verband met IFRS en de eventuele gevolgen ervan voor de financiële verslaggeving in Europa en in België.

Overzicht

In het tweede semester van 2016 was er niet veel beweging op het vlak van IFRS. In afwachting van de nieuwe standaard met betrekking tot verzekeringscontracten (die IFRS 17 genoemd zal worden), kende dit semester de publicatie van drie aanpassingen aan bestaande standaarden en een nieuwe interpretatie (IFRIC 22) waarvan de draagwijdte relatief beperkt is. Het betreft onder andere het uitstel van de toepassing van de standaard IFRS 9 met betrekking tot financiële instrumenten voor de verzekeringsmaatschappijen zodat die overeenstemt met de toepassingsdatum van de nieuwe standaard IFRS 17 voorzien voor 2021.

Verder heeft het ESMA haar prioriteiten gepubliceerd met betrekking tot het nazicht van de jaarrekeningen over het boekjaar 2016. Hierbij valt onder andere op dat de Europese toezichthouders benadrukken dat de impact van de nieuwe standaarden die van toepassing zijn in de volgende jaren, waaronder IFRS 15 met betrekking tot opbrengsterkenning van toepassing vanaf 2018, reeds geschat wordt vanaf het boekjaar 2016.

Wij wensen u veel leesplezier en kijken uit naar uw eventuele opmerkingen of ideeën. De franstalige versie van deze nieuwsbrief is eveneens beschikbaar.

IFRS informatiebrief Nr 28
Did you find this useful?