Article

Leases

Een gids voor IFRS 16

Deze publicatie is bedoeld voor opstellers en gebruikers van jaarrekeningen in overeenstemming met IFRS om de potentiële impact van IFRS 16 Leaseovereenkomsten te bepalen. Deze nieuwe standaard, die IAS 17 Leaseovereenkomsten vervangt, is van toepassing voor boekjaren die op of na 1 januari 2019 beginnen.

Wat is IFRS 16?

De International Accounting Standards Board (IASB) heeft de lease-standaard IFRS 16 gepubliceerd in januari 2016.

IFRS 16 legt uit hoe een IFRS verslaggever leaseovereenkomsten (huurovereenkomsten) kan identificeren, waarderen, verwerken, presenteren en toelichten. De standaard introduceert één unieke boekhoudkundige verwerking die lessees (huurders) verplicht een recht-op-gebruik (right of use) actief en een leaseverplichting te erkennen, tenzij de leasetermijn 12 maanden of minder bedraagt of het onderliggend actief een lage waarde heeft.

Voor lessors (verhuurders) blijft de benadering van IFRS 16 grotendeels ongewijzigd in vergelijking met de huidige standaard IAS 17. Dit betekent voornamelijk dat lessors leaseovereenkomsten nog steeds moeten classificeren als operationele of financiële leases.

Voor lessees zijn de voornaamste verwachte effecten:

  • een toename in de activa (recht-op-gebruik activa) en de passiva (leaseverplichtingen);
  • de kosten met betrekking tot leases zullen hoger zijn aan het begin van de lease dan aan het einde van de lease periode (dus geen lineaire kosterkenning);
  • een verschuiving in de classificatie van de leasekosten, namelijk van operationele kosten naar financieringskosten en afschrijvingskosten, met enkele uitzonderingen; en
  • voor entiteiten die betaalde interesten als kasstromen van financieringsactiviteiten presenteren, een verschuiving van betalingen die voorheen betrekking hadden op operationele leaseovereenkomsten (in de kasstromen van operationele activiteiten) naar de kasstromen van financieringsactiviteiten.

Hoe omgaan met de overgang?

Het verzamelen van data zal het meeste tijd en moeite vragen, zeker wanneer de leaseovereenkomsten verspreid zijn over verschillende landen in de organisatie. Daarnaast kunnen contracten beschikbaar zijn in elektronisch formaat of op papier.

De publicatie in bijlage geeft een overzicht van de belangrijkste stappen in het inschatten van de impact van deze nieuwe standaard voor uw organisatie.

Timing van de overgang naar IFRS 16 – Leases

De standaard voorziet verschillende opties voor een lessee om IFRS 16 toe te passen.

De onderstaande beslissingsboom stelt de verschillende mogelijkheden voor om IFRS toe te passen als een lessee.

Did you find this useful?