Article

Raamovereenkomst AVSA 21 

 FAQ

Welke dienstverlening valt onder de scope van deze raamovereenkomst?

Ondersteuning is mogelijk bij projecten op vlak van administratieve vereenvoudiging, het verhogen van efficiëntie en effectiviteit of organisatieontwikkeling en het beschikking stellen van leermogelijkheden.

 

Welke entiteiten kunnen gebruik maken van de raamovereenkomst?

Naast DAV en FOD BOSA kunnen ook hun partners overheidsdiensten gebruik maken van de raamovereenkomst: Beleidscellen, FOD’s, POD’s, Ministerie van Defensie, Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid, Federale Politie en andere organisaties die deel uit maken van de federale uitvoerende en rechterlijke macht.

 

Wie financiert bestellingen?

De bestellende overheid staat zelf in voor de financiering en goedkeuring van een opdracht.  Vanuit haar rol als opdrachtencentrale zal DAV hierin niet tussenkomen.

 

Wat is de duurtijd van de raamovereenkomst?

De raamovereenkomst is gestart op 1 februari 2017 en heeft een duurtijd van vier jaar.

 

Wie kan ik contacteren bij de opdrachtencentrale DAV voor extra informatie?

Bijkomende inlichtingen kan u opvragen bij David Baele, E-mail: David.Baele@premier.fed.be

 

Hoe vraag ik een bestelling aan?

Voor een bestelling kan u contact opnemen met DAV (David Baele, David.Baele@premier.fed.be) of Deloitte (Hilde Van de Velde, hivandevelde@deloitte.com; Nathalie Vandaele, nvandaele@deloitte.com; Stijn Vandeweyer, svandeweyer@deloitte.com). 

Did you find this useful?