Article

Raamovereenkomst AVSA 21 

Nieuws 

Smart Working

13/09/2017

In het kader van AVSA 21 raamovereenkomst, hebben Deloitte, MCS Solutions en NMI hun krachten gebundeld in een geïntegreerde aanpak om Smart Working toe te passen in de federale overheidsinstanties voor de periode 2017-2021.

U kunt de Nederlandstalige informatiefiche over “Smart Working” hier downloaden

Er wordt veel gepraat over anders gaan werken. Hoe kan de federale overheid hier de juiste aspecten van toepassen om een maximale impact op de ervaring van de medewerkers, alsook een optimale benutting van de budgetten te bereiken.
In het kader van het nieuwe raamcontract AVSA21 (2017-21) van de federale overheid, organiseren we een ‘greenhouse sessie’ met focus op Smart Working in de overheid.
Tijdens deze sessie, zullen we inspirerende ervaringen delen van hoe andere organisaties (privé en publiek) een organisatietransformatie hebben doorgevoerd door de juiste elementen van anders werken toe te passen. 

Vous pouvez télécharger ici la fiche informative sur le "Smart Working" en français

Blockchain en Publieke Sector

12/07/2017

Heeft u interesse in wat blockchain kan betekenen voor uw entiteit? Contacteer ons voor praktische realisaties in België en in het buitenland, specifiek toegepast in de publieke sector.

Deloitte North West Europe

01/06/2017

Deloitte België, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, Ijsland en Zwitserland zijn gefuseerd. Hierdoor wordt het nog makkelijker om internationele expertise in te zetten of goede praktijken uit de overheid in het buitenland in de kijker te zetten.

Informatie en bestellingen

28/2/2017 

Krijg nuttige informatie over de raamovereenkomst AVSA 21 via de vernieuwde website www.deloitte.be/avsa21 en contacteer ons via E-mail beavsa21@deloitte.com voor alle informatie over bestellingen

Start van de Raamovereenkomst

01/02/2017 

Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Franken en Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput hebben de gunningsbeslissing betekend voor de raamovereenkomst AVSA21.  De raamovereenkomst start op 1 februari 2017 en heeft een looptijd van vier jaar.

Did you find this useful?